Nieuwe kredietverzekeraar Mercury Trade Credit richt zich op midden- en grootbedrijf; Richard Oets directeur

De Nederlandse verzekeringsmarkt is een nieuwe kredietverzekeraar rijker: Mercury Trade Credit. De in het Rotterdamse Groothandelsgebouw gevestigde  start up,  die opereert als coverholder van Lloyd’s, richt zich op bedrijven in het midden- en grootbedrijf. Ook werkt het uitsluitend samen met makelaars en andere intermediairbedrijven. De nieuwe kredietverzekeraar telt inmiddels acht medewerkers, onder wie zeven underwriters, allen met ruime ervaring in het verzekeringsvak. Het bedrijf telt een zevental particuliere en zakelijke investeerders, op één na afkomstig uit de verzekeringsbranche.

Mercury Trade Credit is een initiatief van Richard Ariëns, de voormalige directeur van Atradius die samen de directie voert met Richard Oets. Laatstgenoemde heeft zo’n 35 jaar in de verzekeringsbranche gewerkt, waarvan 29 jaar bij Delta Lloyd en zes jaar als herverzekeraar bij de NRG (onderdeel ING)in de Londonse markt. In mei nam hij afscheid bij Delta Lloyd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tevens bekleedt Oets in de branche verschillende bestuursfuncties.  Zo is hij momenteel voorzitter van het Platform Brand van het Verbond van Verzekeraars en voorzitter van de Stichting Salvage. “Deze nieuwe uitdaging kwam op mijn pad en ik vond het aanbod te leuk om te laten liggen. Het is een totaal andere markt dan waarin ik altijd heb gewerkt, maar dat maakt de uitdaging er juist groter op. Zo ook dat er sprake is van een start up, wat voor ons allen een extra stimulans is om hiervan een succes te maken”, verklaart Oets.

 

Nieuwkomer Mercury Trade Credit ziet in de markt voor kredietverzekeringen voldoende kansen voor een nieuwe speler. “In de eerste plaats is deze niche in onze ogen een groeimarkt. Niet in de laatste plaats omdat de penetratiegraad aan de lage kant is en het product ook richting intermediair meer aandacht behoeft, ook met het oog op diens zorgplicht. Bovendien zijn bedrijven in de afgelopen crisisperiode meer dan eens geconfronteerd met aanpassingen in limieten en/of voorwaarden. Daarom staan ze mogelijk open voor andere aanbiedingen. Zeker nu we als één van de weinige aanbieders een non cancelable –polis aanbieden.”