Nieuwe campagne van Assuralia en PensioPlus wijst de weg naar informatie om het pensioenbewustzijn bij jonge werknemers op te krikken

Assuralia en PensioPlus, de Belgische federaties van respectievelijk de verzekeraars en de pensioenfondsen, lanceren een nieuwe, grootschalige campagne om de kennis van het aanvullend pensioen te verhogen en het vertrouwen van jonge mensen in het pensioensysteem te vergroten. Volgens een studie van beide federaties geeft de generatie jonger dan 40 jaar zichzelf amper het rapportcijfer ‘5’ voor pensioenkennis en pensioenplanning.

De kennis van de Belg over het pensioen en meer specifiek over het aanvullend pensioen is zeer beperkt. 18- tot 40-jarigen geven zich voor hun kennis over pensioenplanning zelf maar een score van 5,1 op 10, zo blijkt uit een studie van PensioPlus en Assuralia. Uit deze studie blijkt ook dat deze jongste generatie werknemers zich ongerust maakt over het pensioen. Een van de drie kan niet inschatten hoeveel men moet ‘bijsparen’ om na pensionering de levensstandaard op peil te houden. Genoemde studie legde een grote onverschilligheid bloot, alsook een beperkt vertrouwen in het pensioensysteem.

“Eén van de oorzaken van de onverschilligheid bij de jongere generatie ligt in het gebrek aan kennis en informatie. De overheid biedt met de website www.mypension.be nochtans een unieke bron aan met informatie over het wettelijk én aanvullend pensioen, die de volgende jaren verder wordt uitgebouwd. Tot op heden consulteerden al 2,68 miljoen landgenoten de informatie over hun pensioen op dit platform. Vorig jaar waren slechts 20 % van de bezoekers jonger dan 45 jaar.Dat kan beter”, aldus de beide organisaties.

Doel van de campagne

Onbekend is onbemind en dat geldt zeker voor het aanvullend pensioen, volgens Assuralia en PensioPlus. “Wie via de werkgever een aanvullend pensioen opbouwt, is zich niet altijd bewust van wat dit financieel voorstelt of hoe het in elkaar zit. Sommigen hebben nog geen aanvullend pensioenplan en anderen hebben er een met zeer beperkte bijdragen.

Met een grappige & verrassende video en bijbehorende website www.mijnpensioenaanvullen.be lanceren Assuralia en PensioPlus een grote pensioencampagne. Beide federaties hadden vorig jaar aangekondigd een bijdrage te willen leveren tot de noodzakelijke pensioeneducatie en zij houden woord. Assuralia en PensioPlus willen het algemene pensioenbewustzijn en de kennis van het aanvullend pensioen helpen opkrikken.”

Met de brede online verspreiding van een videoclip willen de initiatiefnemers vooral jongere werknemers sensibiliseren en hen aanmoedigen om hun pensioensituatie regelmatig in het oog te houden. De campagne wil bij de doelgroep de reflex kweken om het onderwerp, minstens op sleutelmomenten in de carrière, te bespreken met hun huidige of toekomstige werkgever.

Opgelet zombies

Voor het opzetten van hun pensioencampagne, gericht op werknemers die in de eerste helft van hun carrière zitten, deden Assuralia en PensioPlus een beroep op de creativiteit van het agentschap Lucy en de expertise van productiehuis Czar. De regie voor de video was in handen van Toon Aerts.

“De kans dat zombies de wereld overnemen is klein. Denk daarom aan je aanvullend pensioen”, horen we een stem zeggen terwijl een horde zombies een kantoor binnenstormt. De 30seconden-spot leidt de kijker op een zeer spannende manier naar de website www.mijnpensioenaanvullen.be. Op die website vinden we snelle, zeer laagdrempelige informatie over hoe je kan checken wat je aanvullend pensioen te bieden heeft, of als je er nog geen hebt, wat je kan doen om het thema bespreekbaar te maken.

De educatieve zombie-campagne over de aanvullende pensioenen loopt deze maand maart via onder meer VTM GO, RTL Play, YouTube, Facebook en Instagram. Ook de social media-kanalen van de verzekeraars en de pensioenfondsen zullen de campagne ruggensteunen.

Karine Lalieux, minister van Pensioenen: “Een goede kennis over het toekomstig pensioenbedrag is zeer belangrijk. Als overheid investeren we voortdurend in mypension.be, de site die een zo correct mogelijk zicht biedt op het wettelijk pensioen over de drie stelsels (werknemers, zelfstandigen & ambtenaren) heen, maar ook over het aanvullend pensioen. Zo geven we een zo volledig mogelijk beeld over de toekomstige pensioenbescherming en de impact van loopbaanbeslissingen op het pensioen”

Hein Lannoy, CEO van Assuralia: “Vertrouwen van jongeren in het pensioenstelsel is essentieel om hen te kunnen laten deelnemen in de drie pensioenpijlers. Dit vertrouwen kunnen we enkel maar bijbrengen door hen goed te informeren en hen de weg te wijzen hoe ze hun lot in eigen handen kunnen nemen en welke partijen hen hierbij kunnen helpen. Met een verrassende campagne geven we hiertoe een belangrijke aanzet.”

Ann Verlinden, Secretaris-Generaal van PensioPlus: “PensioPlus zet heel graag mee zijn schouders onder dit initiatief. Krachten worden gebundeld om de kennis van aanvullende pensioenen bij de jongere werknemers te verhogen. Hen verwijzen naar de juiste informatie kan een eerste stap zijn in het proces om de aandacht voor pensioenen hoger op de agenda te zetten.”