Nieuw NVGA-bestuur

 

Ron Gardenier is na een periode van 8 jaar als voorzitter, afgetreden. Valentina Visser (49 jaar), vanaf 2020 bestuurslid, is benoemd als NVGA-voorzitter en Rogier Jonkman,  directeur/eigenaar van Drechtsteden Zekerheid, is benoemd als NVGA-bestuurslid.

De huidige samenstelling van het NVGA-bestuur is nu als volgt: Valentina Visser ( voorzitter), Patrick Heuts ( vice-voorzitter), Jorg Roodbeen ( secretaris/penningmeester) en de bestuusleden Stefan Bel, Arie van den Berg, Rogier Jonkman, Nienke van Oers en Levent Türkmen