NIBE-SVV: Géén Wft-volmacht meer, maar diploma GA blijft

Hoewel de minister van Financiën definitief heeft besloten dat er géén nieuw Wft-diploma Volmacht gaat komen, blijft  er bij NIBE-SVV wel een opleiding en een diploma voor gevolmachtigd agenten (GA) bestaan, meldt de onderwijsorganisatie in een recdente nieuwsbrief.

Aan het besluit van de minister is een uitgebreide bezinningsperiode vooraf gegaan. Het oude vakbekwaamheidsstelsel kende twee Wft-Volmachtdiploma’s en kort voor de invoering van het huidige stelsel (3 jaar geleden) lagen er zelfs nog vijf verschillende Wft-Volmachtdiploma’s op de tekentafel. Maar op het laatste moment werd dat deel van het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel in heroverweging genomen. “Enerzijds omdat de in de Wft geregelde diplomaplicht alleen betrekking heeft op klantmedewerkers, terwijl het Volmachtdiploma juist voor leidinggevenden is bedoeld. En anderzijds omdat vijf Volmachtdiploma’s wel heel erg veel is. Nadat nog even de variant met één (door AFM en Verbond gewenst) Wft-Volmachtdiploma aan de horizon heeft gegloord, is ook die nu van tafel. Het CDFD heeft de minister geadviseerd geen Wft-Volmachtdiploma in te voeren, omdat het vakbekwaamheidsbouwwerk is gericht op de bescherming van de klant en gevolmachtigd agenten adviseren de klant niet. De minister volgt dat heldere advies.”

Het Volmachtdiploma blijft

Dat er geen wettelijk verplicht Volmachtdiploma komt, betekent natuurlijk niet dat een goede opleiding voor een gevolmachtigd agent niet nodig is, meldt NIBE-SVV. Om die reden heeft NIBE-SVV op het moment dat de wettelijke diplomaplicht verviel, de opleiding en het examen GA gehandhaafd. Daaraan was de wens gekoppeld om – in overleg met de markt – nieuwe toetstermen (exameneisen) vast te stellen. “Zolang de minister van Financiën geen definitieve beslissing over een nieuw Wft-diploma had genomen, was dat niet zinvol: als de minister wél tot invoering van een nieuw diploma Wft-Volmacht zou hebben besloten, dan had hij zelf de toetstermen vastgesteld en was het werk van anderen voor niets geweest. Die situatie is nu veranderd. NIBE-SVV is daarom in overleg met de markt over nieuwe toetstermen. Aansluitend wijzigen ook de opleiding en het examen. Tot die tijd blijven de huidige opleiding Gevolmachtigd Agent en het gelijknamige examen gehandhaafd.”