Negen van de tien verzekeraars zien business verliezen aan ‘FinTech start ups’

Nu de jaarlijkse investeringen van zogeheten ‘FinTech’ start ups in de afgelopen drie jaar zijn vervijfvoudigd tot ruim drie miljard euro, vrezen negen van de tien verzekeraars in de wereld business te verliezen aan deze nieuwe, opkomende marktpartijen. Bijna de helft (48%) denkt zelfs tot een vijfde van zijn huidige omzet en marktaandeel hieraan kwijt te raken. Zeker nu klanten in toenemende mate vragen om verzekeringsproducten op maat en bedrijven continu streven naar verdere kostenbesparingen, zo blijkt uit een wereldwijd onderzoek van PwC onder ca. 80 verzekeraars en start up-bedrijven in de wereld met als titel ‘Opportunities await: How InsurTech is reshaping insurance’.

Daaruit blijkt tevens dat ruim twee derde van de verzekeraars inmiddels al concrete stappen zeggen te hebben gezet om zich voor te bereiden op de komst van de (potentiële) Fintech-concurrentie. Deze bedrijven verzamelen en analyseren in een recordtempo data op een nieuwe manier record time, waarbij zij niet gehinderd worden door traditionele werkmethoden van de gevestigde orde. De verzekeraarsdirecties zien in druk op de marges (73%) en verlies van marktaandeel (69%) de grootste bedreiging van de zijde van de ‘Fintech’-start ups’, terwijl zij in kostenreductie (81%) en mogelijkheden tot verregaande differentiatie (65%) de grootste voordelen zien voor deze bedrijven, die op hun beurt in een afwijkend managementstijl en –cultuur hun grootste voordeel zien ten opzichte van ‘de gevestigde orde’.

Op basis van de onderzoeksuitkomsten stelt Stephen O’Hearn, global insurance leader bij PwC: “Verzekeraars moeten binnen hun bedrijven een cultuur van innovatie en creativiteit bevorderen om te voorkomen dat de vooruitgang die is geboekt niet teniet wordt gedaan. Er schuilt het gevaar dat een kans wordt gemist om de klant eenzelfde ervaring te geven die hij al ontvangt van retail- en IT-bedrijven. Het one size fits all-principe werkt niet meer in de verzekeringsbranche. InsurTech is een ontwikkeling die de verzekeringsmarkt in positieve zin verandert voor degenen die het omarmt. Verzekeraars hebben onbeperkt toegang tot consumentendata en in combinatie met het gebruik van geavanceerde technologie kan dat grote voordelen bieden, zowel voor de de verzekeraars als de klant.

PwC benoemt in haar rapport vier stappen die verzekeraars zouden kunnen maken om het meeste voordeel te behalen uit de InsurTech revolutie:

  • het op de voet volgen van nieuwe trends en innovaties, bijv. door de aanwezigheid in innovatie hot spots als Sillicon Valley, Singapore en Londen;
  • het aangaan van strategische partnerships met start ups-bedrijven om samen pilots op te starten voor nieuwe oplossingen;
  • betrokkenheid tonen bij Insurtech: start up-‘broedmachines’en strategische acquisities zijn efficiënte manieren voor verzekeraars om sneller dan langs andere wegen specifieke vraagstukken en problemen het hoofd te kunnen bieden;
  • ontwikkeling van nieuwe producten: door goed te luisteren en samen te werken met start ups zullen traditionele verzekeraars bestaande en nieuwe risico’s en dekkingsbehoeften bij klanten eerder en beter te ontdekken.