MS Amlin: aandacht voor zelfregulering volmachtgevende verzekeraars

In haar recent verschenen nieuwsbrief besteedt MS Amlin aandacht aan de  ‘ zelfregulering voor volmachtgevende verzekeraars’, waarmee de Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars medio juni heeft ingestemd. Deze zelfregulering is vervat in zeven Groundrules die verzekeraars van belang vinden om het volmachtkanaal verder te professionaliseren en toekomstbestendig te maken.

De Groundrules zijn een vertaling van de visie van het Verbond van Verzekeraars waar het gaat om de vraag waar een professioneel volmachtkanaal aan moet voldoen. Het betreft zelfregulering met betrekking tot de vraag hoe verzekeraars tegen een professioneel volmachtkanaal aankijken. De Groundrules behandelen een aantal verschillende thema’s, waaronder datakwaliteit, risicobeheersing, de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) en het centraal stellen van het klantbelang.

In de nieuwsbrief verwoordt MS Amlin het eigen standpunt als volgt: ” MS Amlin hecht veel waarde aan integriteit van de bedrijfsvoering en aan het voldoen aan wet- en regelgeving. Wij streven dan ook naar een marktbrede implementatie van deze Groundrules. Zij vormen de basis voor een eerlijke en transparante manier van zaken doen die uiteindelijk zorgt voor een goede dienstverlening aan de klant.’