MoneyView: Rechtsbijstandverzekeringen niet eenduidig over aardbevingsperikelen

MoneyView, het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners, constateert dat inwoners van Noordoost-Groningen niet altijd een beroep kunnen doen op hun rechtsbijstandverzekering voor juridische bijstand in geschillen over aardbevingsschades. Uit MoneyView’s Special Item, die deze maand gewijd is aan rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekeringen, blijkt onder meer dat er grote verschillen zijn in de interpretatie van de zogeheten ‘onvoorziene omstandigheden’.

MoneyView: “Verzekeringen dekken schade als gevolg van ‘onvoorziene omstandigheden’. Het moment van waar af de aardbevingsrisico’s in Groningen niet meer als onvoorzien gezien worden, verschilt per verzekeraar. Zo hanteert Anker de datum van 1 augustus 2006, DAS 16 augustus 2012 en Univé 25 januari 2013. Polissen afgesloten na deze datums kunnen niet zonder meer rekenen op dekking voor geschillen over aardbevingsschade. Wel stellen verzekeraars ‘van geval tot geval’ te bekijken of en in hoeverre er rechtsbijstand wordt geboden of vergoed. Bij nieuw af te sluiten rechtsbijstandverzekeringen in de getroffen regio’s wordt deze categorie echter doorgaans uitgesloten van dekking.

ProductRating

MoneyView heeft van rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekeringen de jaarlijkse ProductRating opgesteld. Vijf sterren voor de prijsstelling van rechtsbijstandverzekeringen gaan dit jaar naar a.s.r. (Rechtsbijstandverzekering), Ditzo (Rechtsbijstandverzekering) en Nationale Nationale Nationale-Nederlanden Nederlanden Nederlanden (Rechtsbijstandverzekering (direct)). De vijf sterren voor voorwaarden zijn voor ABN AMRO, Centraal Beheer Achmea en Nationale Nederlanden (zowel direct als via het intermediair). Nationale Nederlanden scoort dus goed op zowel prijs als voorwaarden, zij het dat alleen de prijsstelling voor het product in het directe verkoopkanaal de maximale score haalt. Voor aansprakelijkheidsverzekeringen scoren AON Direct, Klaverblad en OHRA de maximale vijf sterren voor prijs. De vijf sterren voor voorwaarden zijn toegekend aan ABN AMRO, Avéro Achmea en Klaverblad. Laatstgenoemde scoort dus zowel op prijs als voorwaarden de maximale vijf sterren. Meer over de ProductRating en marktontwikkelingen op het gebied van rechtsbijstand en aansprakelijkheid kunt u lezen in MoneyView’s Special Item Recht en Aansprakelijkheid, die gratis te downloaden is via www. specialitem.nl.