MoneyView: Premie inboedelverzekering gemiddeld omlaag sinds 2017; Wel grote premieverschillen per provincie

MoneyView onderzocht in haar jongste Special Item de premieontwikkeling van inboedelverzekeringen en wat blijkt: in de afgelopen 5 jaar zijn de gemiddelde premies voor inboedelverzekeringen over de gehele linie gedaald. De grootste dalingen ten opzichte van 2017 waren te zien in Friesland (-14%) en Zeeland (-13%). In Flevoland (-5%) en Overijssel (-3%) daalden de premies het minst van alle provincies. MoneyView vergeleek voor dit onderzoek de basispremies van inboedelverzekeringen, dus zonder rekening te houden met eventuele extra dekkingen voor kostbaarheden, buitenshuisdekking etcetera.

Er zijn grote premieverschillen tussen provincies te zien. Zo bedraagt de gemiddelde premie in Limburg 163 euro, terwijl deze in Zeeland 109 euro is. Wat dat betreft is het beeld sinds 2017 niet veranderd, want ook toen waren de gemiddelde premies in deze twee provincies respectievelijk de hoogste en de laagste. De verschillen zijn sinds 2017 zelfs groter geworden, doordat de premies in Zeeland (-13%) harder daalden dan die in Limburg (-8%). Wat belangrijk is om aan te tekenen bij al het voorgaande, is dat het hier gemiddelden betreft. Verzekerden kunnen in individuele situaties dus wel degelijk geconfronteerd zijn met premieverhogingen bij hun bestaande verzekering. Des te meer reden om regelmatig te checken of de bestaande verzekering nog wel voldoet en er inmiddels niet een goedkoper alternatief voorhanden is in de markt.

Meer is te lezen in het Special Item Woonverzekeringen. Deze is gratis te downloaden van de website specialitem.nl. https://download.moneyview.nl/specialitem/2023/6.%20Woonverzekeringen/SI-156_WOON_06-2023_A.pdf

MoneyView heeft ook de jaarlijkse benchmark voor deze verzekeringen vastgesteld:

ProductRating Inboedelverzekeringen

Vijf sterren voor Voorwaarden

Centraal Beheer/FBTO Inboedelverzekering (AR)

Interpolis Inboedelverzekering All-Risk

Vereniging Eigen Huis Inboedelverzekering All Risk

Vijf sterren voor Prijsstelling ]

a.s.r. Inboedelverzekering (EUG)

Centraal Beheer Inboedelverzekering (EUG)

InShared Inboedelverzekering (EUG)

ProductRating Opstalverzekeringen

Vijf sterren voor Voorwaarden

Centraal Beheer/FBTO Woonhuisverzekering (AR)

SNS Opstalverzekering Allrisk

Vereniging Eigen Huis Woonhuisverzekering Super Uitgebreid

Vijf sterren voor Prijsstelling

Aegon Opstal Flex Basis

Ik kies zelf van a.s.r. Woonhuisverzekering (EUG)

Vereniging Eigen Huis Woonhuisverzekering Super Uitgebreid