Meer schademeldingen rechtsbijstand in eerste kwartaal 2016

 

​In het eerste kwartaal van 2016 is, ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015, het totaal aantal schademeldingen met drie procent toegenomen. Deze stijging betreft alle rechtsbijstandsvormen, maar is bij bedrijfsrechtsbijstandsverzekeringen en overige rechtsbijstandsvormen meer uitgesproken dan bij de andere rechtsbijstandsproducten, zo blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS).

Verbijzonderd naar soort melding ziet het CVS bij deze vergelijking een daling van het aantal arbeidszaken en een stijging van alle overige soorten meldingen. De CVS-statistiek Schademeldingen Rechtsbijstand kent een sterk seizoenpatroon. Hierdoor is volgens het centrum de vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder veelzeggender dan een vergelijking met het voorgaande kwartaal.