Marsh Global Insurance Market Index: Zakelijke verzekeringspremies in Continentaal Europa stegen voor derde achtereenvolgende kwartaal met gemiddeld 6%

Bedrijven in Continentaal Europa zagen voor het derde achtereenvolgende kwartaal op rij de premies gemiddeld met 6% stijgen. Die verhoging is dezelfde als het wereldwijde gemiddelde, zo komt naar voren uit de recent verschenen editie van Marsh’Global Insurance Market Index. Een andere uitkomst is dat de premieverhogingen voor cyberverzekeringen de afgelopen drie maanden enige tekenen van stabilisatie vertonen met een gemiddelde toename met 40% tegen 50% in het tweede kwartaal. erzekeringsprijzen in het derde kwartaal van 2022 in Continentaal Europa (CE) stegen met 6%, hetzelfde stijgingspercentage als in de voorgaande twee kwartalen

Property

De prijzen voor propertyverzekeringen op het Europese vasteland stegen met gemiddeld 5%, vergeleken met 6% in het tweede kwartaal. De belangstelling van verzekeraars nam toe doordat het algemene ratingklimaat verbeterde. De groeiende riskappetite leidde tevens tot een grotere bereidheid om langlopende overeenkomsten aan te bieden. De voorwaarden bleven afhankelijk van schade-ervaring en risicokwaliteit. Wel was het voor specifieke sectoren en risico’s moeilijker om capaciteit te vinden als gevolg van strengere acceptatierichtlijnen. Voorts werd de strenge acceptatie voortgezet en bleven verzekeraars gedisciplineerd met betrekking tot het inzetten en samenvoegen van capaciteit, met name voor voorwaardelijke  bedrijfsschadeverlengingen. De territoriale uitsluitingen voor Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland werden voortgezet.

Casualty

De prermies voor casualty-verzekeringen liepen gemiddeld met 7% omhoog, evenveel als in het voorgaande kwartaal, Voor het dertiende achtereenvolgende kwartaal was er sprake van een gemiddelde premiestiging.

De capaciteit van de belangrijkste primaire verzekeraars bleef echter dalen. Verzekeraars verhoogden hun premieniveaus vanwege de waargenomen onvoldoende capaciteit was voor risico’s met blootstelling aan de VS of in complexe sectoren. Excess-dekkingenen en aan de VS gerelateerde risico’s bleven een uitdaging vormen, waarbij het algemene aansprakelijkheidsrisico in verschillende landen met dubbele cijfers steeg.

Sommige verzekeraars herzagen hun riskappetite, wat soms resulteerde in prijsverhogingen of het terugtrekken van capaciteit, wat vooral gevolgen had voor verliesgevende posten en die in moeilijke sectoren. De verzekeraars bleven zich zorgen maken over de sociale en algemene inflatie van Amerikaanse automotive -risico’s, met aanzienlijke prijsstijgingen voor klanten met grote Amerikaanse wagenparken. Verzekeraars bleven kritisch voor verlenging in hun niet-kernactiviteiten, zoals recallss en medische fouten.

Funancial & professional lines

De gemiddelde premieverhogingen voor financiële en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen beliepen in het derde kwartaal 6%, iets hoger dan de 5% in het tweede kwartaal.De premies voor D&O aansprakelijkheidspolissen  bleven stabiel door de toegenomen capaciteit en de concurrentie van verzekeraars; de prijzen bleven over het algemeen gelijk of groeiende licht.

Sommige primaire verzekeraars boden langetermijnovereenkomsten aan. Er was concurrentie in alle programmalagen.Risicoprofielen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) werden steeds kritischer bekeken door verzekeraars. Voor Financiële instellingen s bleven de tariefstijgingen gematigd en voor sommige klanten waren er zelfs gematigde dalingen.De verlengingsvoorwaarden voor crime-polissen misdaad bleven stabiel.

Cyber

De premies van cyberverzekeringen stegen met 40%, vergeleken met 50% in het tweede kwartaal, doordat nieuwe capaciteit de markt betrad. Verzekeraars bleven in veel gevallen streven naar hogere retenties en gedetailleerde informatie eisen over de controle op cyberrisico’s, vooral met betrekking tot ransomware. Daarnaast bleven verzekeraars zich zorgen maken over systeemrisico’s en accumulatierisico’s. Kijk hier voor het volledige rapport: https://www.marsh.com/nz/services/international-placement-services/insights/continental-europe-gimi-q3-2022.html