Marsh Global Insurance Market Index: Wereldwijd forse verhoging zakelijke propertypremies in tweede kwartaal 2023, lichte groei cyber- en casualtypremies en FinPropremies gemiddeld 8% lager dan vorig kwartaal

De premies voor zakelijke verzekeringen stegen in het tweede kwartaal van 2023 wereldwijd gemiddeld met 3%, een daling ten opzichte van het eerste kwartaal met 4%, zo komt naar voren uit  Marsh Global Insurance Market Index. Hierin worden een aantal opvallende trends gesignaleerd: een matiging van de cyberpremies met gemiddeld 1%,  aanhoudende uitdagingen voor propertyverzekeringen met een gemiddelde premieverhoging van 10% en een relatief forse daling van de premies voor Financial  & Professional Lines-verzekeringen met gemiddeld 8%.

De harde markt houdt aan: Voor het 23e kwartaal op rij vielen de gemiddelde premies hoger uit dan in het kwartaal ervoor, waarmee de langste reeks stijgingen sinds de start van de index in 2012 werd voortgezet. Met als absoluut hoogtepunt een gemiddels epremiestijging van 22% in het  vierde kwartaal van 2020.

De wereldwijde gemiddelde samengestelde prijzen waren relatief consistent tussen de regio’s – grotendeels gedreven door premiedalingen voor financiële en professionele verzekeringen: een daling van 8% in het tweede kwartaal versus een daling van 5% in het eerste kwartaal en een gematigde stijging van de cyberverzekeringspremies.

Over het geheel genomen daalden wereldwijd de gemiddelde premies voor financiële en professionele aansprakjelijkheidsverzekeringen voor het vierde achtereenvolgende kwartaal, als gevolg van premieverlagingen en extra capaciteit, met name in het Verenigd Koninkrijk, waar de FinPro-dekking met 6% daalde, vergeleken met een daling van 4% in het eerste kwartaal. Daarnaast bleven de tarieven voor D&O dalen in het VK, over het algemeen met 10%-15%.

De wereldwijde prijsstijgingen voor cyberverzekeringen namen ook af tot 1%, vergeleken met 11% in het voorgaande kwartaal en 28% in Q4 2022. De daling van cyberpremies werd gedreven door een aanzienlijke matiging in de VS, waar de gemiddelde prijsdalingen 4% bedroegen, vergeleken met een stijging van 11% in Q1 2023, aldus  het rapport. Aan de andere kant kende de wereldwijde propertyverzekering de grootste tariefstijging van alle grote productlijnen, met gemiddelde wereldwijde premieverhoging van 10% gelijk aan die in het eerste kwartaal van 2023.

Marsh stelt dat, als we de samengestelde premies uitsplitsen per regio, die in het VK in het tweede kwartaal stegen met gemiddeld 1% tegen een gemiddelde premieverhoging  van 3% in het vorige kwartaal;; in de Pacific stegen ze met 2% (was 7% in Q1), terwijl die in Azië stabiel bleven (was + 1%). De overige regio’s noteerden dezelfde stijgingen als in het vorige kwartaal: in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied stegen de premies gemiddeld met 8%,  in Continentaal Europa met 5%  en in de VS met 4%.Marsh merkt op dat verzekeraars zich op de renewaldatum in de meeste regio’s zorgen blijven maken over de invloed van inflatie op de waarde van activa en de kosten van claims.