Marsh Global Insurance Market Index: Premies Continentaal Europe in tweede kwartaal 2023 gestegen met gemiddeld 5%

De premies voor zakelijke verzekeringen stegen in het tweede kwartaal van dit jaar in Continentaal Eueopa met gemiddeld 5%, hetzelfde groeipercentage als in het eerste kwartaal van dit jaar. De grootste premieverhoging deed zich voor bij propertyverzekeringen: met 8% volgend op een toename met 7% een kwartaal eerder, aangestuurd door de gestegen kosten voor herverzekeringen en kapitaal, capaciyteitbeperkingen en het schadebeeld.

 De inflatie speelde ook een rol in de prijsstelling van propertyerzekeringen als gevolg van toegenomen risico’s, schadelimieten en claimkosten. Capaciteitsuitdagingen en hogere premies werden over het algemeen ervaren door klanten met CAT-risico’s, slechte risicoprofielen, schades en in risicovolle sectoren,  waaronder chemie, voeding, afval en recycling.  Verzekeraars richtten zich onder meer op voorwaarden, zoals CAT-aggregaat en eigen risico’s, beperkingen rond uitbreidingen voor voorwaardelijke bedrijfsschade (CBI), cyber, terrorisme en SRCC.

De premies van casualtyverzekeringen stegen met 4% in het kwartaal, net als in het voorgaande kwartaal en die voor excess layers  lagen tussen 10% tot 20%. Verzekeraars bleven voorzichtig met VS-gerelateerde en andere schadegevoelige risico’s met hogere informatievereisten.

De premies voor FinPro-verzekeringen daalden gemiddeld met 2%, vergeleken met een stijging van 3% in het voorgaande kwartaal.  De premies voor D&O verschilden per land.  De tarieven in Duitsland, de grootste Europese D&O markt, warenover het algemeen stabiel, terwijl die in andere landsen daalden. Verzekeraars bleven meer aandacht besteden aan milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) risicoprofielen. Financiële instellingen kregen te maken met premieverlagingen, meestal met single digits  op de primaire layers en tot 10% op de excess layers, afhankelijk van het risicoprofiel en de risico’s op aanvullende dekkingen, afhankelijk van het risicoprofiel en de schadehistorie.

De premies van cyberverzekeringen bleven stabiel met een stijging van 3%, vergeleken met 5% in het voorgaande kwartaal. De prijsmatiging werd onder andere veroorzaakt door het feit dat er over het algemeen weinig privacyschadeclaims zijn in Europa, een daling in ransomwareclaims (zowel in frequentie als in omvang), en nieuwe capaciteit.

Risico-informatie bleef belangrijk, vooral met betrekking tot het vermogen van een klant om ransomware-aanvallen te managen. Het ontbreken van bepaalde cybercontroles in een organisatie leidde meestal tot beperkte voorwaarden.Verzekeraars blijven zich zorgen maken over systeemrisico’s en accumulatierisico. De bezorgdheid van klanten bleef bestaan over de polisvoorewaarden voor oorlogsrisico’s, ontwikkeld om te voldoen aan het nieuwe Lloyd’s-mandaat met betrekking tot alle Lloyd’s-capaciteit vanaf 31 maart 2023.  Het conflict tussen Rusland en Oekraïne bleef nauwlettend nauwlettend in de gaten gehouden door cyberverzekeraars.