Marsh: bedrijven met een captive hebben hogere gemiddelde ESG-risicoscoresBedrijven met een captive hebben hoger dan gemiddelde ESG-risicoscores, volgens verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Marshop basis van een analyse van zijn ESG-risicoclassificatietool, die in maart 2022 werd gelanceerd. Hiermee kunnen klanten de ESG-prestaties van hun organisatie meten, inzicht krijgen in hun ESG-risicoprofiel en toegang krijgen tot risico- en verzekeringsvoordelen.

Naarmate meer bedrijven de tool gebruiken, heeft Marsh trends en correlaties uit de gegevens kunnen identificeren die relevant zijn voor het beheersen en de beperking van risico’s.”Nu zien we de eerste tekenen van een correlatie tussen bedrijven met captives en hun ESG-rating,” zegt Marsh.

De makelaar verwachtte dat bedrijven hogere ESG-scores zouden hebben, vanwege hun neiging om proactiever te zijn in hun riskmanagement. Het voorspelde dat dit het geval zou zijn voor de ‘G’ component – governance. De analyse van Marsh was gebaseerd op meer dan 100 grote bedrijven met een omzet van US$ 1 miljard of meer.Maatschappelijke factoren (de ‘S’ in ESG) waren statistisch het meest significant, volgens Marsh specifiek met betrekking tot klanten en werkgelegenheid en rijkdom. Dit betekent dat captive-eigenaren eerder voldoen aan de criteria van mensgerelateerde duurzaamheidsnormen zoals een rechtvaardig loonbeleid, gezondheid, veiligheid en bijscholing van de werkplek. Daarom is de kans groter dat ze zich positief inzetten voor de lokale gemeenschappen waarin ze actief zijn.

Bedrijven met captives bevinden zich volgens Marsh in een goede positie om te laten zien hoe hun bestaande processen en protocollen bijdragen aan het beperken en beheren van ESG-risico’s. Marsh erkent dat een breed scala aan interne en externe belanghebbenden hun beslissingen baseren op milieu-, sociale en governancefactoren en lanceerde in maart 2022 zijn ESG Risk Rating. Het is een gratis zelfevaluatie waarmee klanten de milieu-, sociale en bestuursprestaties van hun organisatie kunnen meten, inzicht krijgen in hun ESG-risicoprofielen en toegang krijgen tot risico- en verzekeringsvoordelen.

“Naarmate meer bedrijven de tool gebruiken, worden de trends en correlaties uit de verkregen inzichten duidelijker. We vinden potentieel significante verbanden in de gegevens die relevant zijn voor het beheren en beperken van risico’s. In oktober 2022 konden we bijvoorbeeld aantonen dat organisaties met betere sociale prestaties betere schadeclaims voor werknemerscompensatie ervaren. Nu zien we de eerste tekenen van een positieve correlatie tussen bedrijven met captives en hun ESG-rating – en hier gaan we dieper in op deze bevinding.”

Belangrijke uitkomsten

  • Bedrijven met captives bevinden zich in een goede positie om te laten zien hoe hun bestaande processen en protocollen bijdragen aan hun ESG-risicovermindering en -management. Onze ESG Risk Rating tool is waardevol gebleken om onze klanten te helpen hun ESG-profiel vertrouwelijk te toetsen aan internationale best practices en dit te communiceren naar hun stakeholders.
  • Met betrekking tot Werkgelegenheid & Vermogensopbouw hebben captive-eigenaren vaker praktijken om de beloning van werknemers en hun omzet te controleren, monitoren en rapporteren op basis van diversiteitsmaatstaven, en zijn ze meer inclusief in hun wervingspraktijken.
  • Captive-eigenaars leggen meer nadruk op het identificeren en beheren van hun personeelsrisico’s.
  • Captive-eigenaren zijn meer geneigd om hun klantenportefeuilles regelmatig te toetsen aan ESG-criteria; ze hebben beleid en procedures om de privacy van klantgegevens te beschermen.
  • Captive eigenaars zijn zich meer bewust van de risico’s in hun downstream waardeketen.
  • Captive-eigenaars scoren waarschijnlijk hoger op vragen over de structuur van hun hoogste bestuursorgaan en de integratie van ESG-kwesties daarin.
  • Hoewel de statistische significantie van dit thema niet zo sterk is als die van het sociale thema, geloven we dat dit een belangrijk onderscheidend kenmerk is van captive-eigenaren.

‘Op basis van de inzichten die we met onze ratingtool hebben verzameld, hebben we ontdekt dat ESG-prestaties en -risico’s op veel verschillende vlakken intrinsiek met elkaar verbonden blijken te zijn. De ESG Risk Rating zelfevaluatie biedt de ontbrekende schakel om correlaties te ontdekken en trends te analyseren. Dit stelt klanten in staat om zich robuust te onderscheiden in een steeds complexer wordend risicolandschap.’