Markt kan nieuwe ontwikkelingen aandragen bij het CDFD

Vertegenwoordigers van aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en opleidings- en exameninstituten en andere belangstellenden worden – net als voorgaande jaren –  uitgenodigd ontwikkelingen en toetstermen aan te dragen bij het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) ter opname in de initiële en PE-examens . Dat kan tot 12 juli a.s. . Alle relevante ontwikkelingen worden door het CDFD verzameld en voorgelegd aan de PE-commissie,  De geselecteerde ontwikkelingen – en de daaraan gekoppelde toetstermen – worden vanaf 1 april 2020 in de examens opgenomen. Dit geldt voor de PE-examens en de initiële examens.

Het CDFD heeft vooraf al een aantal ontwikkelingen ontvangen. Deze zijn opgenomen in  het inventarisatieformulier. De ontwikkelingen zijn niet definitief. Aanvullingen  op deze ontwikkelingen zijn van harte welkom, stelt  het CDFD. Nieuwe ontwikkelingen kunnen eenvoudig aan de inventarisatielijst worden toegevoegd. Daarbij dient minimaal aan te worden gegeven wat aan de ontwikkeling ten grondslag ligt, zoals bijvoorbeeld de nieuwe wet- of regelgeving, richtlijn, gedragscode of bedrijfsregeling. U kunt de ontwikkelingen insturen via: info@cdfd.nl. Meer informatie over criteria en het aanleveren van nieuwe ontwikkelingen is te vinden op de website van het CDFD.

Slagingspercentages

Recentelijk maakte de CDFD de slagingspercentages bekend. In totaal slagen gemiddeld drie van de zes kandidaten (60,5%) voor de initiële examens. De hoogste score werd behaald bij Basis (73,9%), gevolgd  door Zorgverzekeringen (67,8%) en Schade zakelijk (66,2%). Ook bij Consumptief Krediet (57,6%), Inkomen (53,7%) en Schade particulier (53,5%) slaagden meer dan de helft van de deelnemers. De overige slagingspercentages waren: bij Pensioen (49,7%), Hypothecair krediet (46,9%) en vermogen (45,7%).

De slagingspercentages voor de PE-examens vielen allen hoger uit: in totaal slaagden 85,1% van alle deelnemers. Bij de PE-examens  lag de score bij Schade zakelijk het allerhoogst: 96%, gevolgd door Consumtief krediet (91,7%), Zorgverzekeringen (90,8%) en basis (90,6%. De laagste scores vielen bij  vermogen (73,1%), Hypothecair krediet (74,8%) en Schade particulier (79,6%). De overige scores waren: Pensioen (88,6%) en, Inkomen (88,3%).