Londense markt vergroot bijdrage aan Britse economie naar 50 miljard pond

 

 

De London Market Group, de brancheorganisatie voor de gespecialiseerde zakelijke  (her)verzekeringsbranche in Londen, heeft de editie 2024 van haar onderzoek ‘London Matters’gepubliceerd. Dit is de 5e editie van het onderzoek en is gebaseerd op gegevens die zijn opgesteld door Strategy&, een onderdeel van het PwC-netwerk. Het onderzoek geeft een overzicht van de omvang en prestaties van de Londense verzekeringsmarkt en geeft inzicht in de belangrijkste kwesties waarmee deze vandaag de dag wordt geconfronteerd.

Sean McGovern, voorzitter van de London Market Group: “Hoewel de Londense markt in vergelijking met andere centra het grootste centrum van directe verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten blijft, is het groeitempo van de Londense markt lager dan dat van sommige van zijn belangrijkste concurrenten en is het marktaandeel de afgelopen tien jaar over het algemeen gestagneerd. We mogen onze plaats in de wereld dus niet als vanzelfsprekend beschouwen.”

Centrum van innovatie en toonaangevende oplossingen

“Londen is van oudsher een centrum van innovatie en heeft toonaangevende oplossingen ontwikkeld op gebieden als cyber. Naarmate de binnenlandse markten echter hun eigen oplossingen ontwikkelen, heeft het bedrijfsleven de neiging om Londen te verlaten. Om haar status te behouden, moet Londen nieuwe productinnovatie blijven stimuleren op gebieden als groene technologie en ervoor zorgen dat ze het volledige scala aan instrumenten voor risico-overdracht kan aanbieden. Om boven ons gewicht te blijven uitstijgen is het dringend noodzakelijk om een regelgevend kader te creëren dat captives met zetel in het Verenigd Koninkrijk faciliteert en zowel in binnen- als buitenland laat zien dat de markt snel en effectief kan reageren”.

Tussen 2020 en 2022 groeide de Londense markt met 32%. In dezelfde periode zag Bermuda een groei van 39%. Verwacht wordt dat de markt voor captive verzekeringen tegen 2030 $ 161 miljard  zal bedragen – maar het Verenigd Koninkrijk ziet momenteel niets van deze business

Belangrijkste feiten uit het onderzoek over het personeelsbestand van specialistische verzekeringen zijn:

  • Hoewel het aantal werknemers in de periode 2021-2023 met meer dan 40% is gestegen, is het aantal werknemers op de Londense markt de afgelopen tien jaar slechts met ca. 2% per jaar gegroeid, ver onder de gemiddelde premiegroei van ca. 7%.
  • Er zijn evenveel mensen boven de 50 als onder de 30 (24% in elke leeftijdsgroep).
  • Dit steekt ongunstig af bij het gemiddelde in de financiële dienstverlening, waar 18% van het personeelsbestand ouder is dan 50 en 23% jonger dan 30.

 

Caroline Wagstaff, CEO van de London Market Group: “De concentratie van talent is een van de USP’s van de Londense markt. Het intellectuele kapitaal en de schat aan ervaring op het gebied van risicovermindering en -overdracht onder bedrijven die actief zijn op de Londense markt, betekent dat Londen technische expertise en ervaring biedt die elders moeilijk te evenaren is. Als Londen de plaats moet blijven waar de wereld zijn risico’s naartoe brengt, moeten we zowel op bedrijfs- als op marktniveau actie ondernemen om ervoor te zorgen dat gespecialiseerde verzekeringen de bestemming worden van een carrière voor jonge mensen, door de diverse denkwijzen aan te reiken die ons in staat stellen oplossingen te bieden voor huidige en toekomstige uitdagingen.”

 

Kerncijfers:

  • De Londense markt biedt werk aan 60.000 mensen en draagt bijna 50 miljard pond bij aan de Britse economie – 2% van het totale BBP, een stijging van 26% ten opzichte van 2020.
  • Om 50 miljard pond in de juiste context te plaatsen: dit komt overeen met het drie keer betalen van de (jaarlijkse) salarissen van alle NHS-verpleegkundigen en verloskundigen in het Verenigd Koninkrijk.
  • Het is ’s werelds grootste gespecialiseerde verzekeringsmarkt – bijna twee keer zo groot als zijn naaste concurrent en verdient jaarlijks 160 miljard dollar aan inkomsten.
  • Bijna driekwart daarvan is afkomstig uit het buitenland, waardoor het een belangrijke aanjager is van buitenlandse inkomsten voor de Britse economie.
  • De Londense markt heeft zijn totale aandeel in de wereldwijde (her)verzekeringsmarkt behouden – 7,6% in 2020, een lichte stijging naar 8,3% in 2022.