Lokale armoede- en schuldenprojecten helpen driekwart deelnemers: Vijfjarig HvA-onderzoek geeft inzicht in effect van hulp bij armoede en schulden

  Nationale-Nederlanden en Aegon hebben samen met de Hogeschool van Amsterdam de afgelopen vijf jaar onderzoek gedaan naar de impact en het effect van lokale, informele armoede- en schuldenprojecten in zeven Nederlandse steden: Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Groningen, Leeuwarden, Rotterdam en Zwolle. Drie op de vier deelnemers van de onderzochte projecten geven aan na afloop financieel zelfredzamer te zijn. Het onderzoek was onderdeel van het programma Van Schulden naar Kansen, met als doel de financiële zelfredzaamheid van huishoudens te bevorderen.  

Schulden dalen ook
Aan het vijfjarige programma hebben ruim 18.500 mensen met (dreigende) schulden deelgenomen. 4.835 van hen deden ook mee aan het onderzoek. Drie op de vier van deze respondenten zijn financieel zelfredzamer geworden. Daarnaast is het aantal deelnemers met schulden gedaald en nam hun zelfvertrouwen toe. De positieve ontwikkelingen zijn het grootst bij diegenen met een schuld tot 3.000 euro. Uit het onderzoek blijkt dat de Belastingdienst, zorgverzekeraars, vrienden en de bank de meest voorkomende schuldeisers zijn.

Effectiviteit van armoede- en schuldenprojecten

De deelnemers uit de zeven steden zijn door in totaal 85 informele lokale armoede- en schuldenprojecten geholpen om orde en overzicht in hun financiën aan te brengen, financieel weerbaarder te worden en hun inkomen te vergroten. Deze projecten blijken het effectiefst te zijn bij groepen met eenduidige kenmerken, zoals vrouwen met dezelfde culturele achtergrond.   Deelnemers boeken de grootste vooruitgang als zij bij de start van hun project weinig weten over financiële zaken, het minst vaardig zijn in bijvoorbeeld het ordenen van de administratie en het project daarmee het hardst nodig hebben. Alleen projecten die specifiek gericht zijn op het genereren van inkomen, blijken effectief in het verhogen van het inkomen. Na deelname aan deze projecten stijgt het aantal deelnemers met een betaalde baan.  

Professionele schuldhulp is nodig
Twee derde van de ondervraagde deelnemers met een schuld boven de 3.000 euro geeft aan dat zij geen professionele schuldhulp ontvangen, terwijl dit noodzakelijk is. Ook kunnen projecten meer gebruik maken van bewezen methodieken.  

     Vanaf de start van het programma in 2016 is het effect van de lokale, informele armoede- en schuldenprojecten in Nederland in kaart gebracht. Het doel was nieuwe kennis op te doen over wat wel en niet effectief is in het bevorderen van financiële zelfredzaamheid van deelnemers. Dit grootschalige en meerjarige onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam op het schuldenthema is uniek.  


Sinds 2008 maakt Stichting van Schulden naar Kansen, een initiatief van Nationale-Nederlanden, zich sterk voor het bevorderen van financiële redzaamheid in Nederland. In 2016 startte het programma Van Schulden naar Kansen, waarna ook Aegon zich aansloot bij het doel om armoede door probleemschulden in Nederland terug te dringen.  
Meer informatie over het programma en de onderzoeksresultaten   http://www.vanschuldennaarkansen.nl www.aegon.nl/vanschuldennaarkansen
www.hva.nl/vanschuldennaarkansen