Lloyd’s rapporteert uitstekende resultaten in 2023

Lloyd’s heeft  voor het gehele jaar 2023 een solide winstgevendheid laten zien aan zowel de verzekeringstechnische als beleggingskant, en een sterke balans. De markt behaalde een verzekeringstechnische winst van £5,9 miljard (FY2022: £2,6 miljard) – een stijging van £3,3 miljard ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit droeg bij aan een verbetering van de gecombineerde ratio met 7,9 procentpunt tot 84,0% (FY2022: 91,9%) – het sterkste resultaat sinds 2007.

Het verzekeringsbedrijf profiteerde van lagere kosten als gevolg van grote risico’s en claims door natuurrampen, met een onderliggende combined ratio (gecombineerde ratio exclusief grote claims) van 80,5% (FY2022: 79,2%). Lloyd’s heeft voor het derde achtereenvolgende jaar een dubbelcijferige groei laten zien, waarbij de bruto premieomzet van de markt met 11,6% is gestegen naar £52,1 mld (FY2022: £46,7 mld), dankzij een volumegroei van 4%. Met prijsstijgingen van 7% die de inflatoire trends compenseren, heeft de Lloyd’s markt nu 24 opeenvolgende kwartalen van positieve prijsverbetering gekend.

Het streven om de prestaties te verbeteren en de kosten van het zakendoen bij Lloyd’s te verlagen, heeft geresulteerd in een verdere verlaging van de verliesratio met 0,1% tot 48,3% (FY2022: 48,4%), terwijl de kostenratio gelijk is gebleven op 34,4% (FY2022: 34,4%). De beleggingsopbrengsten van £ 5,3 mld (FY2022: £ (3,1)mld verlies), gedreven door hogere risicovrije rentetarieven wereldwijd en de afwikkeling van het eerder geboekte mark-to-market verlies, droegen bij aan een totale winst voor belastingen van £ 10,7 mld (FY2022: £ (0,8)mld verlies). Een sterke en veerkrachtige balans heeft de centrale en marktbrede solvabiliteitsratio’s van respectievelijk 503% en 207% (FY2022: 412% en 181%) ondersteund, waarbij het totale kapitaal, de reserves en de achtergestelde leningen met 12,7% zijn gestegen tot £45,3 mld (FY2022: £40,2 mld). De duurzame winstgevendheid en het veerkrachtige kapitaal van Lloyd’s werden weerspiegeld in het feit dat S&P Global de Lloyd’s markt heeft opgewaardeerd van A+ (sterk) stabiele vooruitzichten naar AA- (zeer sterk) stabiele vooruitzichten, en A.M. Best heeft de vooruitzichten van de markt verhoogd naar positief (voorheen stabiele vooruitzichten).

 

John Neal, CEO, Lloyd’s: “De resultaten die we vandaag rapporteren zijn onze beste in de recente geschiedenis, met een uitstekend verzekeringstechnisch resultaat ondersteund door een sterke en veerkrachtige balans. Ons vermogen om kapitaal aan te trekken – en te laten renderen – is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat we onze klanten in onzekere tijden kunnen ondersteunen. We blijven samenwerken met onze markt om consistente winstgevende resultaten te behalen door gedisciplineerd te verzekeren – en daarmee de waarde, relevantie en duurzaamheid van Lloyd’s op de lange termijn te vergroten.”

De belangrijkste cijfers in de volledige jaarresultaten van Lloyd’s 2023 zijn:

Bruto geschreven premie van £52,1 miljard (2022: £46,7 miljard)

Verzekeringstechnische winst van £5,9 miljard (2022: £2,6 miljard)

Gecombineerde ratio van 84,0% (2022: 91,9%)

Winst vóór belastingen van £ 10,7 miljard (2022: £ (0,8)miljard verlies)

Beperkte verliesratio van 48,3% (2022: 48,4%)

Netto beleggingsrendement van £ 5,3 miljard (2022: £ (3,1)miljard verlies)

Totaal eigen vermogen, reserves en achtergestelde leningen van £45,3 miljard (2022: £40,2 miljard)

Centrale solvabiliteitsratio van 503% (2022: 412%)

For the 2023 Full Year results visit: https://www.lloyds.com/fullyearresults2023