Lloyd’s rapporteert sterke halfjaarresultaten 2021 met £ 1,4 miljard en een combined ratio van 92,2% 

Lloyd’s heeft over het eerste halfjaar van 2021 een gecumuleerde winst behaald van van £1,4 miljard (1,64 miljard euro) dankzij een aanzienlijk verbeterd verzekeringstechnisch resultaat van £1 mld. De bruto geboekte premies stegen volgens Lloyd’s tot £20,5 miljard (HY 2020: £20,0 mrd) als gevolg van doorgevoerde premieverhogingen, een hoge klantenbinding en nieuwe aanwas voor het eerst in vier jaar.

Het premieniveau steeg gemiddeld met 9,9%, waarmee de trend van 15 opeenvolgende kwartalen van positieve tariefontwikkeling werd voortgezet. De gecombineerde ratio van 92,2% (HY 2020: 110,4% en 97,0% exclusief COVID-19 claims) is een solide verbetering met een daling van 4,8 procentpunt ten opzichte van het voorgaande jaar, exclusief COVID-19. “ Uit deze resultaten blijkt de substantiële ommekeer van de winstgevendheid en de prestaties van Lloyd’s.”

Lloyd’s betaalde wereldwijd voor £ 9,4 miljard aan schadevergoedingen aan gedupeerde verzekerden, onder meer aan klanten die door COVID-19 waren getroffen en die 80% van de tot dusver gemelde schadevergoedingen hebben ontvangen.Verbeteringen in de combined ratio zijn te danken aan aanzienlijke dalingen in zowel de attritional loss ratio als de expense ratio. De schaderatio van 50,5% (HY 2020: 52,6%) is 2,1 procentpunt lager dan de ratio die over de eerste zes maanden van 2020 werd gerapporteerd. De kostenratio van 35,8% (HY 2020: 37,7%) is een verbetering met 1,9 procentpunt, en een verbetering met 3,7 procentpunt sinds 2017. De verlaging van de operationele kosten blijft een focus van Lloyd’s digitale transformatieprogramma.Lloyd’s handhaaft sterke kapitaal- en solvabiliteitsposities, waarbij de netto middelen met £ 2,6 miljard toenemen tot £ 36,5 miljard, wat de uitzonderlijke sterkte van Lloyd’s balanspositie versterkt met centrale solvabiliteitsratio’s en marktsolvabiliteitsratio’s van respectievelijk 218% en 170% (FY: 2020 209% en 147%).

John Neal, CEO van Lloyd’s, verklaart: “In een onzekere wereld blijft Lloyd’s scherp gefocust op het ondersteunen van onze klanten wanneer zij ons nodig hebben, en in de eerste helft van 2021 hebben we bijna £10 miljard aan claims uitgekeerd om het herstel van bedrijven en economieën wereldwijd te helpen. egen deze achtergrond heeft Lloyd’s met succes de markt geherpositioneerd voor duurzame, winstgevende groei, zoals blijkt uit deze sterke reeks financiële resultaten. Ik vind het bemoedigend om te zien dat de marktprestaties zijn verbeterd als gevolg van onze voortdurende saneringsinspanningen. Samen met onze uitzonderlijk sterke balans brengt dit Lloyd’s prestaties in lijn met die van onze wereldwijde peer group. Naast de prestaties maken wij grote vorderingen met al onze strategische prioriteiten die gericht zijn op het verbeteren van de cultuur in de markt, de digitale transformatie van Future at Lloyd’s, en duurzaamheid, klimaat en inclusie, die onze doelstelling schragen.”

De kerncijfers gerapporteerd in Lloyd’s 2021 Half Year Results zijn:

Bruto geschreven premies van £20,5 mrd (HY 2020: £20,0 mrd)

Winst vóór belastingen van £1,4 mrd (HY 2020: verlies van £0,4 mrd)

Verzekeringstechnisch resultaat van £1,0 mld (HY 2020: verlies van £1,3 mld)

Combined ratio van 92,2% (HY 2020: 110,4%, 97,0% exclusief COVID-19)

Onderliggende gecombineerde ratio van 85,4% (HY 2020: 89,8%)

Schaderatio van 50,5% (HY 2020: 52,6%)

Netto beleggingsopbrengsten van £ 0,6 miljard, 0,8% rendement (HY 2020: £ 0,9 miljard, 1,2% rendement)

Netto middelen van £36,5 mld (HY 2020: £33,9 mld)

Centrale solvabiliteitsratio van 218% (FY 2020: 209%)

John Neal