Lidwien Suur vindt Europa steeds belangrijker worden: Premieomzet schadeverzekeringen met 6% gegroeid

“Het premievolume is in 2023 met zes procent gegroeid, terwijl het resultaat grofweg gelijk is gebleven. Motor daalde met vier procent naar slechts één procent rendement, maar zowel de branches brand (+10%) en transport (+15%) als overig (+6%) lieten stijgingen zien.” 

De volledige cijfers over 2023 komen pas over een paar weken, maar net als eerdere jaren mocht Lidwien Suur (voorzitter van de sector Schade) tijdens de Schadedag alvast een sneak preview geven. Zij betitelde 2023 niet als een bijzonder financieel jaar. “Als je kijkt naar de weerschade die bij brand en motor zijn gevallen in het afgelopen jaar, dan is de 260 miljoen euro ongeveer een derde van de schade in 2022. We hebben enkele zomerstormen en hagelbuien voor onze kiezen gekregen, maar de schade is wel volatiel. Over een langere termijn zien we op weerschade namelijk een stijgende lijn.”

Klimaatverandering

Suur noemde in haar openingswoorden de klimaatverandering ‘wel een heel grote’ van alle uitdagingen die de sector tegenkomt op weg naar 2030. “We moeten steeds vaker bepalen waar we wel en niet klimaatadaptief kunnen bouwen. Daarnaast zijn wij ook in gesprek met de overheid over hun rol bij de dekking van (het falen van) primaire keringen.”

Die gesprekken zijn constructief stelt Suur, maar helaas werken de verkiezingen en de formatie niet versnellend in dit proces. “En intussen worden er campings in ons land ontruimd, bereikt de Maas op vrijdag het hoogste punt en zie ik op televisie hoe Zuid-Duitsland tegen het water vecht. Naast alle klimaatgerelateerde problemen hebben we ook nog eens op meerdere plekken te maken met geopolitieke crises”

Geopolitiek

Het zijn de dagelijkse discussies waar het sectorbestuur Schade mee te maken heeft. Welke financiële oplossingen zijn er mogelijk voor dat veranderende weer? Hoe moeten we omgaan met duurzaam schadeherstel? Hoe kunnen we helpen bij het financieren van de energietransitie? En ondertussen wordt Suur ‘wel wat somber’ van alle ellende op de televisie. “Naast alle klimaatgerelateerde problemen hebben we ook nog eens op meerdere plekken te maken met geopolitieke crises. In de Oekraïne, maar ook in het Midden en het Verre Oosten. Het is allemaal erg instabiel en heeft impact op ons deel van de wereld en de financiële sector.”

De geopolitiek zet de Europese Verkiezingen volgens haar in een ander daglicht. “Europa is voor ons belangrijk. Sterker nog, Europa wordt steeds belangrijker. Ook voor onze sector. Het aantal thema’s groeit en het lijkt wel of verzekeraars vooral met vierletterige onderwerpen te maken krijgen: FIDA (Financial Data Access), DORA (Digital Operational Resilience Act), CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Stuk voor stuk nuttig en belangrijk, maar al met al ook een enorme berg werk”, besloot Suur.

Het Verbond van Verzekeraars publiceert op 26 juni, tijdens de Algemene Ledenvergadering, het financieel jaarverslag over 2023.

Bron Verzekeraars.nl