KPMG: meer vraag naar dekking voor politieke risico’s

De vraag naar ‘political risk insurance‘ zal de komende drie jaar sterk toenemen. Ook de aard van de verzekeringsbehoefte verandert: van directe matyeriële schade aan eigendommen, naar schade als gevolg van business interruption (bedrijfsonderbreking), meldt KPMG in een recent rapport. Volgens KPMG is de materiéle schadelast als gevolg van terrorisme tussen 2010 en 2014 met maar liefst 350% gestegen tot omgerekend  47,4 miljard euro. En daar komt dan nog de bedrijfsschade bovenop