Klimaatverandering zorgt voor toename afname parametrische verzekeringen: Swiss Re

 

Klimaatverandering betekent dat het gat in de bescherming tegen catastrofen alleen maar groter zal worden – en parametrische producten voor risico-overdracht winnen aan populariteit als een potentiële manier om dit gat te dichten. Parametrische oplossingen zijn niet alleen snel, ze zijn ook zeer transparant en ze maken het effectief mogelijk om bepaalde risico’s over te dragen waar traditionele risico-overdracht problemen oplevert. Dat is de mening van Martin Holz, head of parametric nat cat bij Swiss Re Corporate Solutions, die samen met Megan Linkin, senior parametrische nat cat structurer, “Met bijna drie decennia aan specialistische parametrische ervaring tussen hen, zijn deze experts ervan overtuigd dat er nooit een dringender moment is geweest om het gebrek aan bescherming bij nat cat schades aan te pakken – en parametrische dekkingen kunnen op zijn minst een deel van de oplossing bieden.

Meer orkanen en aardbevingen voorspeld

Uit de 2023 Update van het US National Seismic Hazard Model bleek dat er nu een grotere kans is op een aardbeving-gerelateerde grondschok dan eerder berekend.En dan zijn er nog orkanen. Linkin: “Orkanen worden intenser, en hoewel elke orkaan een unieke en individuele gebeurtenis is, zien we een toegenomen frequentie van orkanen die een zogenaamde snelle intensivering ondergaan, wat het geval is wanneer de windsnelheid in 24 uur met 35 knopen of meer toeneemt.”De afgelopen jaren zijn er meerdere van deze stormen geweest: in 2020 waren er zes of zeven, waarvan er veel aan land gingen in de VS; andere voorbeelden zijn de orkanen Laura en Ida in 2021, Ian in 2022 en dan Dahlia plus Otis in 2023.”Dit komt overeen met wat we verwachten van klimaatverandering,” merkt Linkin op. “Ongeacht de onderliggende oorzaak komen deze snelle intensiveringen steeds vaker voor. Overheden, bedrijven, ondernemingen en gemeenschappen moeten zich daarop voorbereiden en begrijpen dat een tropische storm binnen 24 uur misschien geen tropische storm meer is.”

De bredere impact van de zee

Niet alleen de bevolking op de evenaar zal worden getroffen. Holz maakt zich zorgen over het wereldwijde domino-effect van klimaatverandering door de stijgende zeespiegel. “Wanneer orkanen ontstaan, beginnen ze simpelweg met een hoger waterniveau om aan land te komen. En dat zal de stormvloed nog verder verergeren. We hebben dat gezien met orkaan Sandy in het noordoosten in 2012. Het is een heel duidelijk voorbeeld van de impact van klimaatverandering op het landschap.”Parametrische verzekeringen bieden bescherming tegen secundaire gevaren, zoals tornado’s, hagel en bosbranden, maar ook tegen primaire gevaren. “Er is een vrij duidelijke ‘fingerprint’ van klimaatverandering door de toegenomen overmatige hitte in gebieden die vatbaar zijn voor bosbranden en de toegenomen droge omstandigheden in die gebieden,” voegt Linkin toe.

Het gegevenslandschap verbeteren

Als het aankomt op het inschatten van het weer en het bieden van oplossingen op maat aan klanten, is het nat cat team van Swiss Re geen achterblijver. Het stormproduct werd gecreëerd door de windsnelheden te berekenen op de gekozen locaties van een verzekerde, en een parametrisch hagelprogramma werd uitgerold door de maximale hagelgrootte te berekenen die werd gerapporteerd op een specifieke set locaties die de verzekerde wilde dekken.

Elke keer dat er nieuwe berekeningen worden gemaakt voor een verzekeraar, worden er meer statistieken toegevoegd aan de totale databank, waardoor het algemene gegevenslandschap verbetert. Dit helpt op zijn beurt bedrijven zoals Swiss Re om hun productaanbod te verbeteren.Vergeleken met traditionele verzekeringen, waarbij de schade en de daaropvolgende uitbetaling na een gebeurtenis worden beoordeeld, is bij parametrische verzekeringen de uitbetaling vooraf overeengekomen en wordt deze uitbetaald ongeacht de omvang van de schade. Naarmate het gegevenslandschap verbetert, verbetert ook het productaanbod.

Holz zegt: “Ons doel is om klanten te geven wat het beste bij hun behoeften past: een snelle uitbetaling na gebeurtenissen waar ze geld en hulp bij nodig hebben om van te herstellen.”Dit type verzekeringsmodel wordt steeds aantrekkelijker nu bedrijven leren om hun dekkingsopties uit te breiden en geld te ontvangen voor gebeurtenissen die anders niet in aanmerking zouden komen voor dekking onder traditionele polissen. “Naarmate klanten deze polissen in actie zien, vindt er een verschuiving plaats van interesse in parametrie naar daadwerkelijke acceptatie,” bevestigt Linkin. “Ze zien dat het werkt; het levert de verzekeringsbelofte zoals het op het blikje staat, en zo snel als we zeiden.”

De voordelen van parametrische verzekeringspolissen zijn duidelijk en er zijn nu ook parametrische oplossingen voor andere risico’s, zoals cyber. Maar veel aardbevings- en windrisico’s zijn nog niet gedekt.Zoals Linkin het zegt: “Het is duidelijk dat als je blootgesteld bent aan aardbevingen en orkanen, je daarover moet nadenken voordat er nieuwe hete hangijzers zoals cyber en dergelijke opduiken.” Met andere woorden, nu natuurrampen toenemen, kan het een goed idee zijn om voor het eerst na te denken over parametrische verzekeringen