Klap introduceert landelijke overstromingsverzekering


Assurantiemakelaar Klap (en haar internetmerk United Insurance) heeft een overstromingsverzekering op de markt gebracht. De verzekering wordt aangeboden onder de naam overstromingsrisicoverzekering en biedt dekking tegen de gevolgen van een overstroming aan inboedel en/of woonhuis. Iets wat niet is verzekerd op bestaande woonverzekeringen. De verzekering wordt aangeboden in samenwerking met Neerlandse.

De overstromingsrisicoverzekering vervangt de in 2012 door Neerlandse geïntroduceerde catastrofeverzekering. De overstromingsdekking is op diverse punten vernieuwd. Zo is het risicomodel volledig geactualiseerd. Neerlandse baseert haar risico-inschatting op het meest actuele inzicht van het overstromingsrisico in Nederland, waarbij de resultaten van Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) leidend zijn gemaakt. De premies zijn over de gehele linie verlaagd.

Klap is naar eigen zeggen de enige online aanbieder van een overstromingsverzekering in Nederland. “Op overstromingsrisicoverzekering.nl kunnen consumenten eenvoudig nagaan hoe groot de kans is dat zij worden getroffen door een overstroming en hoe hoog het water kan komen te staan. Op basis van dit persoonlijke overstromingsprofiel kunnen consumenten hun premie berekenen. Bij een hoog risico kan de premie worden verlaagd door het nemen van voorzorgsmaatregelen of door een lager verzekerd bedrag te kiezen. De overstromingsrisicoverzekering wordt afgesloten op basis van premier risque. In geval van schade wordt dus maximaal de verzekerde waarde van inboedel en/of woonhuis uitgekeerd”, aldus Klap, volgens wie met de introductie van de overstromingsrisicoverzekering het vanaf nu voor ieder huishouden mogelijk is om te kiezen voor een betaalbare overstromingsdekking.