Klap en KnowBe4 bundelen krachten om cybercriminaliteit tegen te gaan

Assurantiemakelaar Klap is een samenwerking aangegaan met het Amerikaanse IT beveiligingsbedrijf KnowBe4 om het veiligheidsbewustzijn én de digitale weerbaarheid onder medewerkers van Nederlandse ondernemingen te vergroten.Volgens Klap worden de risico’s van cybercriminaliteit nog altijd onderschat. “Veel ondernemers gaan er ten onrechte van uit dat het beveiligen van hun IT-systeem voldoende is om cybercriminelen buiten de deur te houden. Men vergeet echter dat het grootste gevaar binnen de eigen organisatie schuilt”, aldus de assurantiemakelaar.

“Cybercriminelen richten zich niet langer op een organisatie als geheel, maar op de zwakste schakel binnen een organisatie: de mens. Onwetende en nalatige werknemers vormen voor cybercriminelen een eenvoudige ingang tot het IT-systeem van een onderneming. Eén klik op een onschuldig lijkende link of bijlage is voldoende om de IT-beveiliging te doorbreken, met dataverlies of een ransomware besmetting als gevolg”.
Dit soort menselijke fouten is volgens Klap alleen te minimaliseren als werknemers zich bewust worden van cyberrisico’s en hier constant alert op zijn. “En dat kun je het beste doen door je personeel te trainen”.

Daarom biedt Klap haar klanten – en geïnteresseerden van de CyberRisicoVerzekering – een gratis phishing security test van KnowBe4 aan. Hiermee kan worden bepaald hoe kwetsbaar een onderneming is voor cyberschade. KnowBe4 verstuurt gesimuleerde phishing mails naar alle medewerkers binnen een organisatie en houdt bij welk percentage medewerkers de mail opent, op een link klikt en/of een bijlage opent.

“We hopen natuurlijk een score van 0% terug te kunnen koppelen, maar de ervaring leert dat dit percentage onrealistisch is ”, aldus KnowBe4. “Gemiddeld klikt ruim 15% van de medewerkers op de gesimuleerde phishing mails”.