Jelmer Andela (Liberty Specialty Markets):” We blijven komende jaren dramatische veranderingen in de sector meemaken”

“Waar we in 2022 nog voornamelijk tariefstijgingen zagen, stond zeker de 2e helft van 2023 in het teken van reducties. Begin 2024 zien we dezelfde trend, hoewel dit wel lijkt af te vlakken. Dit wordt ook mede ingegeven door een toename van, met name ransomware-aanvallen, zowel in Amerika als in Europa.”Dat schrijft  Jelmer Andela, hoofd Cyber Underwriting bij Liberty Specialty Markets, in een artikel in Risk & Business Magazine.
“Een golf van nieuwkomers op de cybermarkt heeft een effect gehad. Tegelijkertijd luiden IT-beveiligingsleveranciers de noodklok over het escalerende aantal ransomware-aanvallen, die de aanvallen in 2022 overtreffen. Klanten bevinden zich nu op een pad vol obstakels: wat begon als een zachte markt, met lage prijzen en ruime algemene voorwaarden, ging door een fase van snel stijgende premies en strengere T&C’s en bevindt zich nog steeds in een harde marktfase. Dit is een gevolg van de toename van het aantal bedrijven dat zich wil verzekeren, terwijl tegelijkertijd ransomwareaanvallen zijn geëvolueerd en geëscaleerd”, aldus Jelmer, die ervan overtuigd zegt te zijn dat ‘we nog maar aan het begin staan van deze marktevolutie en dat we de komende jaren dramatische veranderingen in de sector blijven meemaken.
Veranderend cyberlandschap
 Jelmer vervolgt: “Om met succes door het veranderende cyberlandschap te navigeren, moeten verzekeraars en klanten flexibel blijven, inspelen op veranderende tactieken en openstaan voor het aanpassen van verzekeringsproducten aan individuele behoeften.Ons sterkste advies aan onze cyberverzekeringsklanten is om te investeren in IT-beveiliging en de volwassenheidsniveaus van cyberbeveiliging, waarbij we de nadruk leggen op de reële en groeiende risico’s in het digitale domein.  De belangrijkste conclusie is dat je voorbereiden op deze incidenten geen eenmalige oefening is, maar een voortdurende inspanning om je aan te passen aan de steeds veranderende strategieën van bedreigingsactoren.”
Als reactie op het veranderende landschap van cyberbedreigingen moeten  volgens LSM’s hoofd Cyber Underwriting verzekeringsproducten zich ook aanpassen. “Op dit moment bieden veel cyberverzekeringspolissen een standaardaanpak, waarbij de dekking voor eerste aansprakelijkheid en die voor aansprakelijkheid van derden worden gebundeld. Klanten kunnen echter andere prioriteiten hebben. Sommigen maken zich misschien meer zorgen over bedrijfsonderbreking, terwijl anderen bang zijn voor de juridische gevolgen van een datalek. Het afstemmen van verzekeringsproducten op de specifieke behoeften van klanten kan een belangrijke stap zijn in de richting van een stabielere en duurzamere markt. In zo’n veranderende markt spelen de ervaring en stabiliteit van verzekeraars een cruciale rol. Verzekeraars met een bewezen staat van dienst en toewijding aan de cyberverzekeringsmarkt behouden een vitale rol. “
Klik hier voor het volledige artikel: https://riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/RB-1_24-gecomprimeerd.pdf