Ivans Index Q2 2023: Premies in meeste branches stijgen : Premies in meeste branches stijgen

Ivans® heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt voor Q2 2023 Ivans Index™, de index voor renewalpremies in de verzekeringsbranche. Uit de resultaten van het tweede kwartaal van 2023 blijkt dat de premieherzieningspercentages voor alle belangrijke zakelijke verzekeringsbranches, met uitzondering van Workers’ Compensation en Umbrella (polis om hiaten in dekking overige verzekeringen te elimineren) op jaarbasis zijn gestegen. Het tweede kwartaal liet een stijging zien in de gemiddelde premievernieuwingspercentages voor Commercial Auto, BOP (Business Owners Policy), zakelijk Property, Umbrella en Workers’ Compensation vergeleken met het eerste kwartaal van 2023, terwijl General Liability een lichte daling liet zien.

De highlights van de premierenewals per bedrijfsonderdeel voor het tweede kwartaal van 2023 zijn onder andere:

Zakelijk  Auto: De gemiddelde premieverhoging  bedroeg 6,50%, een stijging ten opzichte van die van 5,85% in het eerste kwartaal. Het kwartaal begon met de laagste premiewijziging in april, gemiddeld 6,16%, en bereikte zijn hoogste tarief in mei, gemiddeld 6,80%.

Business owners Polis: De premies stegen gemiddeld met 7,56% tegenover 7,12% in Q1 2023. Het kwartaal bereikte de laagste premieaanpassing in mei met een gemiddelde van 7,44% en eindigde met het hoogste premieverhoging van 7,64% in juni.

Algemene aansprakelijkheid: De gemiddelde premieverhoging   viel in het tweede kwartaal van 2023 met 5,21% iets lager uit dan in het vorige kwartaal (5,23%). Het premievernieuwingspercentage voor het tweede kwartaal van 2023 kende een dieptepunt in mei met 4,56% en bereikte een hoogtepunt in juni met 5,58%.

Zakelijk Property: De gemiddelde premiewijziging steeg in het tweede kwartaal van 2023 naar 9,77% versus 8,89% in het eerste kwartaal van 2023. Het kwartaal begon met de hoogste tariefverandering in april, met een gemiddelde van 10,09%, en bereikte zijn laagste tarief in juni, met een gemiddelde van 9,34%.

Umbrella-dekking: De gemiddelde premiewijziging steeg in het tweede kwartaal van 2023 naar 5,12% tegenover 5,08% in het eerste kwartaal van 2023. De premievernieuwing in Q2 2023

“De resultaten van de Ivans Index voor het tweede kwartaal laten zien dat de premievernieuwingspercentages blijven stijgen in lijn met andere prijstrends in de bredere macro-omgeving”, zegt Kathy Hrach, vice president Product Management van Ivans. “Nu we de tweede helft van het jaar ingaan, zal de Index laten zien hoe veranderende regelgeving en het orkaanseizoen van invloed zijn op de tarieven voor premieverlenging en de investeringen van vervoerders en agenten in bepaalde branches op basis van winstkansen.”

Download the complete Q2 Ivans Index report.