Impact ‘Brexit’ op Britse financiële sector kleiner dan verwacht

De meerderheid van de Britse financiële instellingen heeft er vertrouwen in dat zij de ‘Brexit’, de Britse uittreding uit de EU,  succesvol kunnen doorstaan. Slechts een vijfde van de banken en 16% van de verzekeraars geeft aan negatieve consequenties te verwachten van de keuze van de Britse bevolking om de EU te verlaten. Dat blijkt uit een analyse van accountants- en advieskantoor EY. (Ernst & Young)

 Hoewel de Brexit niet direct kan worden doorgevoerd, en de UK momenteel nog steeds gewoon lid is van de EU, zijn veel experts en bedrijven bang voor de negatieve economische gevolgen van de beslissing. Diverse onderzoeken hebben reeds de eerste negatieve effecten aangetoond, waaronder minder beursgangen (IPO’s) in Londen, groeiende zorgen onder investeerders en een voorspelde negatieve impact voor de hightech- en wetenschappelijke sectoren van het Britse bedrijfsleven.In een nieuw onderzoek, genaamd de EY Financial Services Brexit Tracker, heeft accountants- en advieskantoor EY een analyse uitgevoerd ten aanzien van de persberichten van 232 banken, verzekeraars, private equity investeerders en andere financiële instellingen. Doel van het onderzoek was om de verwachtingen van de Britse financiële sector in kaart te brengen met het oog op de impact van een Brexit.

Meerderheid maakt zich geen zorgen

Uit het onderzoek komt naar voren dat de meerderheid van de financiële instellingen in persberichten heeft laten weten zich geen zorgen te maken over de negatieve gevolgen van de Brexit. Van de grote investment banken in het onderzoek heeft slechts een vijfde (21%) aangegeven zich zorgen te maken over de toekomst met betrekking tot de aanstaande Brexit. Deze banken verwachten dat de Brexit hun financiële resultaten negatief zal beïnvloeden. Bij de verzekeraars is dit percentage nog lager, met slechts 16% die zich zorgen maakt over een negatieve impact op de bedrijfsresultaten. 40% van de verzekeraars verwacht dat de Brexit niet of nauwelijks impact zal hebben, terwijl 15% van de zakenbanken heeft laten weten geen dramatische maatregelen te nemen en een ‘business-as-usual’ aanpak te hanteren. Onder de verzekeraars geeft ruim 10% aan een positieve impact en kansen te zien voor hun bedrijf als gevolg van het vertrek uit de EU. De directe impact van de uitkomst van het referendum blijkt dus niet zo heftig als velen in eerste instantie dachten.

 

Toch baart het vertrek de financiële instellingen wel enige zorgen, maar niet op het vlak van bedrijfsresultaten of economisch nadeel. De Britse financiële sector maakt zich daarentegen zorgen om de passporting rights, de wetten die financiële instellingen het recht geven om in elk van 28 EU-lidstaten actief te zijn. Of deze wetten ook voor de UK blijven gelden is nog onduidelijk. Hoewel een kwart van de 47 grote zakenbanken in de Brexit Tracker stelt in de UK actief te blijven, is er ook een aantal banken dat deze keuze, evenals de mate van hun aanwezigheid, laat afhangen van de passporting rights. Vijf van de twintig grootste investment banken wereldwijd geeft in persberichten aan dit als cruciale factor te beschouwen voor hun beslissing.