Henny te Beest stopt als commissaris bij Achmea Bank

Henny te Beest treedt per 18 november terug als lid van de Raad van Commissarissen van Achmea Bank. Hij was commissaris vanaf 2015 gedurende twee termijnen van vier jaar.

Huub Arendse, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Achmea Bank: “Henny heeft zich een kundig en betrokken toezichthouder getoond. Hij heeft zich met veel enthousiasme en kennis van zaken ingezet voor Achmea Bank. Wij danken Henny voor zijn belangrijke inbreng en wensen hem veel succes in de toekomst.“

Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: ”Wij bedanken Henny voor zijn gewaardeerde bijdrage aan de ontwikkeling van Achmea Bank gedurende de afgelopen 8 jaar.”

Henny te Beest: “Gedurende acht jaar heb ik de ontwikkeling en groei van Achmea Bank van dichtbij mogen meemaken. Met veel voldoening en plezier heb ik daar samen met de andere RvC-leden en het directieteam van Achmea Bank mijn bijdrage aan mogen leveren. Ik ben trots om te zien waar Achmea Bank nu staat. Tot slot wens ik mijn opvolger veel succes.”

De Raad van Commissarissen van Achmea Bank bestaat nu uit Huub Arendse (voorzitter), Miriam van Dongen en Daphne de Kluis. Zodra er meer bekend is over de invulling van de ontstane vacature, volgt nadere informatie.