Guy Carpenter: Uitdagende januari-renewals weerspiegelen een markt op zoek naar een nieuw evenwicht


De verlengingen van 1 januari blijken een van de meest uitdagende te zijn die de herverzekeringssector ooit heeft meegemaakt, nu herverzekeraars en cedenten werken aan een nieuw marktevenwicht, stelt Guy Carpenter. onderdeel van Marsh McLennan. “In een extreem laat renewalseizoen werden de plaatsingen uiteindelijk grotendeels voltooid tegen de door de klant uitgegeven structuren en prijzen, zonder veel van de gevraagde wijzigingen in de dekking. Herverzekeraars presenteerden aanvankelijk verdeeldheid, waarbij meer extreme dekkingswijzigingen de kernwaarde van het herverzekeringsproduct dreigden uit te hollen.”


Er is volgens Guy Carpenter echter vooruitgang geboekt bij het vinden van wegen naar voltooiing en veel niet-concurrerende dekkingskwesties zijn opgelost. “Er is nog werk aan de winkel; dit is nog geen afgehandelde markt”. Dean Klisura, president en CEO van Guy Carpenter. “Als we voorbij de verlengingsdatum van januari 2023 kijken, is het belangrijk om te onthouden dat we al eerder op kruispunten hebben gestaan. In eerdere herverzekeringscycli waren belangrijke catastrofes zoals de orkaan Andrew, de aanslagen van 11 september 2001 en de orkanen Katrina, Rita en Wilma de katalysatoren voor marktcorrecties die voorafgingen aan de komst van nieuw kapitaal in de sector.”


Hij vervolgt: “ Het is absoluut noodzakelijk dat de sector zich blijft richten op het bieden van werkbare oplossingen voor klanten, een grondige dekking en een evenwichtige prijsstelling voor de duurzaamheid van cedenten en markten op de lange termijn. Onze hoogste prioriteit is ervoor te zorgen dat klanten de dekking en duidelijkheid krijgen die zij nodig hebben om hun activiteiten uit te voeren.”


Belangrijkste ontwikkelingen
De belangrijkste ontwikkelingen tijdens de verlengingen van 1 januari zijn onder meer:
 Property was de meest uitgedaagde sector. Marktaanpassingen richtten zich op drie verschillende gebieden: prijsstelling, de bijlagen/voorwaarden en dekking. Consistentie in dekking en het bereiken van gelijktijdige voorwaarden zijn prioriteiten voor cedenten. Uiteindelijk werd er niet veel gebruik gemaakt van dekkingswijzigingen die de meest extreme waarde-erosie met zich meebrachten en bleven de marktbrede aanpassingen grotendeels beperkt tot terreur- en stakings-, oproer- en burgerlijke onlustenclausules (SRCC).
• Het gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod voor catastrofedekkingen op propertypolissen leidde tot een gespannen markt en in sommige gevallen tot prijs- en structurele veranderingen die niet door technische overwegingen werden ondersteund. Hoewel de omstandigheden een marktcorrectie rechtvaardigden, waren niet alle uitkomsten logisch of houdbaar. Wereldwijd waren de gemiddelde prijsaanpassingen en de toegenomen bewegingen van de attachment points aanzienlijk in de hele portefeuille.
• Sommige herverzekeraars hebben hun propertycapaciteit in 2022 verminderd of teruggetrokken, maar andere zien dit keerpunt in de markt als een kans om hun participatie te verhogen;
• De verzekeringseisen in andere branches (buiten property) liepen sterk uiteen. Specifiek voor schadeverzekeringen waren de treaty-resultaten sterk afhankelijk van de resultaten van voorgaande jaren, onderliggende tariefwijzigingen en de algemene prestaties van de portefeuille, waarbij de prijzen in de meeste branches onder druk stonden. Zodra de marktconforme prijzen waren vastgesteld, bleef de capaciteit over het algemeen stabiel voor de meeste schadeverzekeringen, met zeer weinig wijzigingen in de voorwaarden.
• De verwachte inflatiegedreven stijging van de vraag bleef uit omdat kopers de kosten/batenverhouding van bijkomende aankopen van limieten opnieuw beoordeelden, wat resulteerde in slechts verwaarloosbare verhogingen.
• De instroom van nieuw kapitaal bleef in het najaar beperkt doordat beleggers zich terughoudend opstelden vanwege aanhoudende verlieze op catastroferisicfo’s, stijgende risicovrije rente, hun eigen gematigde AUM (activa onder beheer) en de wens om de markttransitie op 1 januari te beoordelen. In december begon er echter meer kapitaal naar de sector te vloeien naarmate de mate van marktcorrectie duidelijker werd.
David Priebe, voorzitter van Guy Carpenter, zegt over de manier waarop Guy Carpenter zijn klanten helpt om de uitdagingen van deze renwalperiode aan te gaan: “Terwijl herverzekeraars hun aanpak aanpasten, werkte Guy Carpenter nauw samen met onze klanten om zich voor te bereiden op meer gedetailleerde, technische discussies en om in een veranderende omgeving meerdere oplossingen te strategiseren en wegen te vinden om levensvatbare verlengingsresultaten te bereiken. We erkennen allemaal dat een gezonde, dynamische en responsieve herverzekeringsmarkt cruciaal is voor de wereldeconomie en ons collectieve succes.”


Overige marktontwikkelingen
Andere belangrijke marktontwikkelingen die Guy Carpenter signaleert zijn onder meer:
 Het beschikbare herverzekeringskapitaal is gekrompen in 2022. De prognose van Guy Carpenter en AM Best van het traditionele specifieke herverzekeringskapitaal bedroeg medio 2022 $ 435 miljard, een daling van 8% ten opzichte van eind 2021. Sindsdien hebben de stijging van de rente en het aanhoudende recessierisico de waarde van de activa verder verslechterd, waardoor extra neerwaartse druk op de kapitaalniveaus is ontstaan;
 In 2022 werden 42 verschillende catastrofeobligaties op de 144A-markt gebracht voor meer dan $ 9 miljard aan limiet geplaatst, waardoor het totale uitstaande nominale bedrag op $ 34 miljard kwam, een recordbedrag. In het licht van de beperkte beleggerscapaciteit werd de prijs van de meeste obligaties vastgesteld op of boven het hoogste niveau van de prijsrichtsnoeren en werd er minder limiet geplaatst. Beleggers hebben zich ook verzet tegen complexe boeken, secundaire risico’s en meer betrokken structuren;
 Het verwachte jaarlijkse totaal van grote schades voor 2022 steeg tot $112 miljard, dankzij orkaan Ian. Europese overstromingen en hagel, Australische overstromingen en Amerikaanse zware stormen droegen ook bij aan de verlieservaring in 2022. Dit omvat niet de impact van de meest recente gebeurtenissen in december.
.