Goed bezochte tweede bijeenkomst netwerkgroep LeadInsurance  

Op 27 oktober jl. vond bij CMS in Amsterdam alweer de tweede bijeenkomst plaats  sinds de start voot de zomer van LeadInsurance, de netwerkgroep voor 35-plussers werkzaam in de verzekeringsbranche  bij onder meer verzekeraars, makelaars, experts, advocaten en bedrijven. De bijeenkomst vond plaats bij  CMS in de Mondriaantoren aan het Amstelplein 8a in Amsterdam. De ca. 35 aanwezigen hoorden twee vakinhoudelijke presentaties: van Mark van Veen (Aon), die inging op de stand van zaken omtrent Political risk / terrorisme (liability) verzekeringen. Vervolgens belichtte  Alaina Wadsworth van CMS Londen een aantal belangrijke wijzigingen in de op 12 augustus jl. in werking getreden Engelse Insurance Act, die consequenties hebben voor iedereen die te maken heeft met polissen/programma’s met een Engelse achtergrond. De geslaagde bijeenkomst werd afgesloten met een geanimeerde netwerkborrel .

Gastheer Bas Baks (CMS), tevens één van de initiatiefnemers van LeadInsurance, vertelde daarnaast kort het een enander over de doelstellingen en activiteiten van de netwerkorganisatie. “We zijn een club vóór en dóór de leden. We staan dan ook open voor ideeën en inbreng van een ieder voor de invullin g van bijeenkomsten en adere activiteiten. “Met het oog op de excursie  naar Keulen, die voor  9 en 10 februari 2017 op het programma staat, vertelde hij de aanwezgen nog  zoek te zijn naar sponsors om de kosten van de reis redelijk te houden.. Voor meer informatie over LeadInsurance: https://www.linkedin.com/groups/8490737.