Gesprekken Adfiz met Unigarant zonder resultaat

 

Adfiz heeft de afgelopen maand meerdere keren met Unigarant gesproken over de onredelijke provisieverlaging op het Woonpakket Plus. Unigarant moet haar kostenprobleem niet afwentelen op de adviseur. Als Unigarant verdere verhoging van de premie geen reële optie vindt, dan moet zij de eigen operationele kosten en schadelast verlagen. Maatregelen die nodig zijn om de schadelast te beheersen zoals risicoselectie, preventie en aanpassing van de polisvoorwaarden, vragen juist betrokkenheid van de adviseur. Verlaging van de provisie werkt averechts. Adfiz vindt dit niet acceptabel.

Unigarant is volgens Adfiz  niet bereid terug te komen op haar besluit want zij beroept zich in haar weerwoord op marktconformiteit. Door de gestegen premie zou een lager provisiepercentage resulteren in een vergelijkbare marktconforme vergoeding voor werkzaamheden. Adfiz vindt dit een gelegenheidsargument omdat Unigarant bij premiedalingen het provisiepercentage de afgelopen jaren ook niet verhoogd heeft.

“Unigarant benadrukt dat deze aanpassing eenmalig is. Unigarant zegt op verzoek van Adfiz dan ook bereid te zijn te kijken naar de bepalingen in de SWO waarop ze nu de aanpassing baseert. Maar niet nu. Daarmee schuift Unigarant de kans voor zich uit de SWO in lijn te brengen met wat voor bestaande overeenkomsten marktconform is. Zoals dat ook verwoord is in het Refertemodel voor een samenwerkingsovereenkomst dat Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars eind 2015 hebben gepubliceerd. Dat dwingt tot de pijnlijke vraag of Unigarant op dit moment alleen oog heeft voor het eigen bedrijfsresultaat of ook voor haar business partners. We gaan zien of het inderdaad eenmalig is of dat deze toezegging lippendienst blijkt te zijn. Adfiz zal in ieder geval in gesprek blijven met Unigarant om de spelregels voor samenwerking te verbeteren voor de adviseurs en hun klanten”, aldus de tussenpersonenorgansiatie.

Reactie Unigarant

Unigarant blijft echter bij de beslissing om de provisie van het verzekeringsproduct Woonpakket Plus aan te passen.  “In de markt zijn de laatste jaren verschillende premiemaatregelen genomen als gevolg van de aanhoudende stijgende schadelast, onder andere door stormschades. Er is een steeds groter deel van de premie nodig om de schades te kunnen betalen. Naast de kostenbesparingen die wij in onze eigen organisatie doorvoeren, is het hierom ook niet meer verantwoord om blijvend een kwart van de premie aan provisie uit te keren”, ldus de verzekeraar in AM.”

 
Unigarant neemt volgens AM geprikkeld afstand van de opmerkingen van Adfiz. “Hierin trekt Adfiz toezeggingen van Unigarant tijdens de diverse besprekingen in twijfel en vraagt Adfiz zich af of Unigarant nog oog heeft voor haar business partners. Unigarant herkent zich nadrukkelijk niet in deze uitlatingen en is van mening dat deze toespelingen afbreuk doen aan de inhoud van de gevoerde gesprekken tussen beide partijen.”

 
Op de vraag van amweb of Unigarant hiermee de zaken niet verder op scherp zet, laat de verzekeraar via woordvoerder Cindy de Vries weten: “Er is geen strijd met het intermediair. En ook geen ruzie. Ze blijven absoluut een belangrijke partner voor ons. De verlaging van de provisie past juridisch ook binnen de bestaande afspraken. Adfiz geeft ook toe dat het kan én mag. Eind november komt Adfiz weer langs en praten we verder over de samenwerking. Het is goed om in gesprek te blijven. Maar op dit punt komen we niet meer verder. We agreed to disagree.”

 

bron AM