Frankrijk: Verzekeringsproblemen gemeenten leiden tot parlementair onderzoek

 

.

In Frankrijk heeft  de Senaat een parlementaire commissie ingesteld  om te onderzoeken waarom zoveel lokale gemeenten moeite hebben om een verzekering af te sluiten in een tijd waarin de risico’s toenemen. De problemen kwamen in de vorm van sterke premieverhogingen en hogere eigen risico’s die door verzekeraars werden geëist. Een gebrek aan capaciteit is ook een grote zorg, aangezien een kwart van de lokale overheden die door de commissie werden ondervraagd, aangeven dat geen enkel bedrijf had ingeschreven op hun verzekeringsaanbestedingen in 2023. Anderen klaagden dat verzekeraars hun polissen annuleerden in strijd met de aanbestedingsvoorwaarden.

Het rapport legt de schuld voor de huidige verzekeringscrisis bij lokale overheden in Frankrijk bij te agressieve strategieën van een dominante verzekeraar die hebben geleid tot een hoge marktconcentratie, in combinatie met toenemende schades  door natuurrampen en burgerlijke onrust-incidenten.

Uit het onderzoek van de commissie onder lokale overheidsfunctionarissen bleek dat hoe groter de gemeente, hoe groter het probleem. Vier op de tien overheden van steden met 10.000 of meer inwoners geven aan dat hun relatie met hun verzekeraars de afgelopen tien jaar sterk verslechterd was, terwijl iets meer dan 30% zei dat deze een beetje verslechterd was. Tweederde van de gemeenten met tussen de 5.000 en 10.000 inwoners zei dat het slechter was geworden, terwijl de verhouding onder de 40% lag bij de kleinste steden.De commissie ontdekte dat de situatie vooral nijpend is als het gaat om programma’s voor propertyverzekeringen. Volgens het rapport is er een aanzienlijke hoeveelheid capaciteit aan het segment onttrokken.

De door lokale Franse overheden betaalde premies bedroegen 470 miljoen euro in 2017, maar tegen het einde van 2022 waren ze gedaald tot 385 miljoen euro, een daling van 18% ondanks het feit dat de tarieven in dezelfde periode met 23% stegen. De auteurs schatten dat het aantal contracten is gedaald van 100.000 in 2016 tot 82.000 in 2022.

Het rapport legt de schuld voor de marktcrisis volledig bij onderlinge verzekeraar SMACL, die zich richt op risico’s van lokale overheden. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd een buitensporig agressieve prijsstrategie te hebben gehanteerd om marktleider te worden, waardoor in de jaren 2010 een prijzenoorlog is ontketend die tot een zeer zachte markt heeft geleid.

Als gevolg hiervan verlieten verschillende spelers de Franse lokale overheidsmarkt, die vandaag in de praktijk beperkt is tot twee bedrijven. Deze verzekeraars zijn Groupama, die zich richt op steden met minder dan 10.000 inwoners, en SMACL, die werkt met grotere gemeenten.Na verloop van tijd stapelden de claims van SMACL zich echter op en gingen de technische resultaten snel achteruit. Het bedrijf boekte verliezen van 140 miljoen euro in 2022 en 196 miljoen euro vorig jaar.

Dergelijke ontwikkelingen zijn vooral onwenselijk omdat Franse gemeenten te maken hebben gehad met toenemende schades aan voorzieningen en stedelijke infrastructuur als gevolg van toenemende nat cat-events en onrust onder de bevolking. Maar het rapport stelt dat schades als gevolg van dergelijke gebeurtenissen alleen maar de onderliggende problemen van de verzekeringsmarkt aan het licht brachten. Het rapport benadrukt ook dat alle soorten lokale overheden getroffen zijn door de slechte marktomstandigheden

15 maatregelen

In het rapport worden 15 maatregelen voorgesteld om de markt voor lokale overheden te veranderen door de concurrentie te vergroten en tegelijkertijd de normen voor riskmanagement aan te scherpen. Het dringt er bijvoorbeeld bij de Franse mededingingsautoriteiten op aan om ervoor te zorgen dat kopers kunnen profiteren van een bredere keuze aan verzekeraars. Het roept op tot onderwijscursussen en andere activiteiten om de capaciteiten op het gebied van risicobeheer bij lokale overheden te ontwikkelen.

In die zin draagt de Franse riskmanagementorganisatie Amrae   haar steentje bij door een online tool te ontwikkelen om lokale overheden te helpen bij het in kaart brengen van risico’s, aldus het rapport. De tool, die toegankelijk zal zijn via de website www.lesrisquesdemacollectivite.fr.  zou eind juni beschikbaar moeten zijn, vertellen bronnen aan Commercial Risk Europe.Ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het inkopen van verzekeringen bij lokale overheden werd gevraagd naar ideeën om de huidige crisis op te lossen, en één van hen stelde voor om een onderlinge herverzekeringscaptive op te richten om strategieën voor risico-overdracht voor groepen lokale overheden te falen.

 

Een van de aanbevelingen in het rapport is om strategieën voor risico-overdracht aan te passen door eigen risico’s in te stellen waardoor verzekeraars zich kunnen richten op grote risico’s, terwijl lokale overheden zich bezighouden met het beheer van kleinere risico’s. Dit is het soort strategie dat, in ieder geval in theorie, goed zou werken met een captive.