FAAN: Financiering bedrijven via factoring opnieuw gestegen in 2023

De financiering die bedrijven gebruiken via factoring (‘funds in use’) is in 2023 opnieuw gestegen. Het bedrag steeg naar 8 miljard euro. De beschikbare financieringsruimte wordt echter lang niet benut. Dit is te zien in de jaarcijfers van FAAN, de branchevereniging van Nederlandse factoringmaatschappijen.


FAAN-voorzitter Lukas Anker licht de cijfers toe: “Nederlandse factoringbedrijven stellen voor hun klanten op dit moment meer financieringsruimte beschikbaar dan er wordt gebruikt. Externe financiering is door de gestegen rente duurder dan een jaar geleden. Ondernemers blijven goed rekenen en aan de knoppen van hun debiteuren en voorraad draaien. Sommigen zijn voorzichtiger, vanwege onzekere verwachtingen in verschillende markten. Maar er is ruime liquiditeit beschikbaar via factoring. Dit geldt voor alle segmenten, van mkb tot corporates.”

FAAN geeft dit keer voor het eerst inzicht in de beschikbare financieringsruimte (‘availability’). Hieraan is te zien dat ondernemingen vooral in het tweede kwartaal en daarna het derde kwartaal het meest gebruikmaken van hun factoringfaciliteiten. Anker is positief: “Er is op dit moment ca. 4 miljard euro aan liquiditeit beschikbaar via factoring. Dit ligt als het ware op de plank en is beschikbaar voor direct gebruik. Hiermee geeft factoring een onderneming maximale flexibiliteit.”

Groei factoringklanten vooral in het mkb
Waar de overgedragen omzet in 2019 voor het eerst over de 100 miljard euro ging, bedraagt die over 2023 ruim 168 miljard euro. “In 2023 is de overgedragen omzet toegenomen met 3% ten opzichte van 2022, deze toename komt vooral door de eerste helft van het jaar”, verklaart Anker. Het aantal ondernemingen dat factoring gebruikt voor het aantrekken van werkkapitaal is opnieuw gestegen: het zijn er 10% meer dan in 2022. Anker: “De groei van het aantal factoringklanten zit vooral in de sectoren zakelijke dienstverlening en transport. De grootste toename zit bij bedrijven met minder dan 10 miljoen euro omzet, daarmee bewijst factoring z’n waarde voor het mkb.”