Europese risk- en verzekeringsindustrie roept op tot meer samenwerking op het gebied van cyberrisico’s

Europese risk- en verzekeringsindustrie roept op tot meer samenwerking op het gebied van cyberrisico’s en benadrukt de behoefte aan coördinatie tussen alle belanghebbenden over oplossingen voor veranderende cyberrisico’s.  De Federation of European Risk Management Associations (FERMA) heeft samen met haar industriële partners een nieuw gezamenlijk rapport uitgebracht met de titel ‘C‘Cyber insurance dialogue – How Europe can lead the way to cyber resilience’ ‘, waarin de uitdagingen worden aangepakt waarmee iedereen wordt geconfronteerd deelnemers aan de cyberverzekeringsketen en benadrukt het potentieel voor Europa om een ​​wereldleider te worden in het ontwikkelen van oplossingen voor risico’s die niet alleen door de particuliere verzekeringsmarkt kunnen worden gedekt.

 Het rapport is het resultaat van een pan-Europese dialoog met meerdere belanghebbenden en werd geproduceerd door FERMA in samenwerking met Allianz Global Corporate & Specialty, AXA XL, HDI Global, Howden, Lloyd’s Insurance Company (Europe), Marsh en Munich Re.

 Centraal in de bevindingen staat de roep om meer samenwerking tussen alle cyberstakeholders om een ​​evenwicht te bereiken tussen de riskappetite van verzekeraars en de dekkingseisen van zakelijke kopers om een ​​duurzame markt te waarborgen. Het dringt ook aan op meer investeringen in identificatie- en preventiemaatregelen, bevordert de invoering van tijdelijke dekking en doorlopende acceptatiepraktijken, en stelt een jaarlijkse internationale top op hoog niveau voor, gericht op cyberweerbaarheid.

 De belangrijkste aanbevelingen van het rapport zijn onder meer:

 

Identificatie en Preventie

• Verbeter identificatie en preventie voor grote ondernemingen door te investeren in kwantificering, benchmarking en training en protocollen voor crisismanagement;

• Ontwikkeling van gemeenschappelijke EU-cyberbeveiligingsnormen voor het mkb-segment;

• Bewustmakingscampagnes/-instrumenten en stimuleringsregelingen voor kmo’s om te investeren in cyberbeveiligingscontroles door overheidsinstanties.

 
Underwriting
 

• Verder werken aan een meer gestandaardiseerde basisvragenlijst voor gebruik bij acceptatiegesprekken;

• Meer training over technologieën ingebed in bedrijfsprocessen en de nodige beveiliging;

• Transitional dekking aanbieden voor MKB-bedrijven  die op weg zijn naar cyberbeveiliging;

• Een meer continue acceptatiebenadering voor grotere bedrijven gericht op meer feedback.

Dekking

• Europa moet wereldleider worden door mogelijke oplossingen aan te dragen voor risico’s die niet alleen door de particuliere verzekeringsmarkt kunnen worden gedekt;

• Verdere discussie nodig over publieke en private samenwerking om oplossingen te vinden voor evoluerende cyberrisico’s (bijvoorbeeld Cyber ​​War en Systemic Risk).

• Stressscenario’s die moeten worden ontwikkeld en bewerkt door alle belanghebbenden (publiek en privaat).

Het rapport roept ook op tot een bredere uitwisseling van gegevens over cyberclaims en de oprichting van een jaarlijks grootschalig cyberevenement dat belanghebbenden uit de hele verzekeringswaardeketen en beleidsmakers samenbrengt om de belangrijkste marktuitdagingen aan te pakken en effectievere strategieën voor cyberweerbaarheid te ontwikkelen.

Philippe Cotelle, vicevoorzitter van FERMA en voorzitter van het Digital Committee, zegt in een reactie: “Dit rapport is het resultaat van een baanbrekende pan-Europese dialoog tussen alle belangrijke belanghebbenden op het gebied van cyberverzekeringen. Ons gezamenlijke doel is het ondersteunen van de ontwikkeling van een fundament van cyberweerbaarheid op organisatorisch niveau dat bekwaam wordt ondersteund en versterkt door een robuuste, relevante en betaalbare cyberverzekeringsmarkt en dat dient om het algemene concurrentievermogen van de Europese markt te versterken.”

Typhaine Beaupérin, CEO en secretaris-generaal van FERMA, voegt toe: “Wij geloven dat Europa een wereldleider kan worden in de inspanningen om de cyberweerbaarheid te versterken. Een pan-stakeholderbenadering in heel Europa hanteren om elk aspect van de cyberuitdaging aan te pakken en ervoor zorgen dat we door middel van baanbrekende initiatieven voor risicodeling de diepte en breedte van de capaciteit kunnen creëren die nodig is om de cyberbeveiligingskloof te overbruggen.”

Quotes partners

Scott Sayce, Global Head of Cyber, Allianz Global Corporate & Specialty: “Cyber ​​is het belangrijkste zakelijke risico in de Allianz Risk Barometer met toenemende ransomware, zakelijke e-mailcompromis en supply chain-aanvallen, versneld door AI en technologie. Als reactie op de steeds evoluerende aard van cyberrisico’s, is de markt voor cyberverzekeringen snel volwassen geworden in het produceren van oplossingen en innovatieve benaderingen. Allianz zet zich in om op de lange termijn een betrouwbare cyberverzekeraar te zijn die tastbare capaciteit en dekkingsduidelijkheid biedt en onze klanten helpt hun cyberweerbaarheid te versterken.”

 

Carlos Rodríguez Sanz, Regional Cyber ​​Product Leader APAC & Europe, AXA XL: “De Europese markt voor cyberbeveiliging wordt geschat op meer dan 130 miljard euro en groeit met 17% per jaar. Dit is een duidelijk teken dat Europese bedrijven de risico’s van cyberbeveiliging inzien en de noodzaak en urgentie begrijpen om hun activiteiten te beschermen en hun blootstelling tot een minimum te beperken. Om hen en de samenleving als geheel te helpen veerkracht op te bouwen, moeten verzekeraars en cyberbeveiligingsexperts samenkomen om normen, benchmarking en crisisbeheerprotocollen te definiëren en het bewustzijn bij zowel het mkb als grotere bedrijven verder te vergroten.”

Shay Simkin, Global Head of Cyber, Howden: “Cyberverzekeringen zijn nog nooit zo belangrijk geweest, aangezien zelfs de best voorbereide bedrijven het risico van een cyberaanval niet kunnen uitsluiten. Ransomware, oorlogen en tariefstijgingen vormen een periode van ongelooflijke veranderingen in de cyberverzekeringsmarkt. Sterke cybercontroles worden steeds belangrijker omdat verzekeraars capaciteit inzetten wanneer ze tevreden zijn met de risicobeheerprotocollen van bedrijven. De huidige markt vereist de allerbeste ervaring van intermediairs om te navigeren door plaatsing en sectorbrede samenwerking om praktische oplossingen voor bedrijven te bedenken. Dit rapport is een geweldige demonstratie van dialoog en samenwerking om praktische oplossingen te formuleren voor het navigeren in dit complexe landschap.”

Jean Bayon de la Tour, Managing Director, Head of Cyber ​​– Europe, Marsh: “We waarderen de uitnodiging van FERMA om deel te nemen aan dit unieke platform in Europa om te bespreken hoe we kunnen helpen de Europese en wereldwijde cybermarkt verder te verbeteren , ervoor te zorgen dat de behoeften van verzekeringskopers centraal blijven staan ​​in onze collectieve geest, en tegelijkertijd de huidige beperkingen van (her)verzekeraars te verzoenen. Bij Marsh beschermen en promoten we mogelijkheden, en voor dit initiatief vertaalt het zich in onze inzet ter ondersteuning van discussies met meerdere belanghebbenden over cyberrisico’s en cyberverzekeringen.”

Dr. Jürgen Reinhart, Chief Underwriter Cyber, Munich Re: “Effectief beheer van cyberrisico’s is cruciaal voor de samenleving. Wij verzekeraars hebben de cybertaak opgepakt, tegenwoordig is verzekeringen een van de belangrijkste instrumenten voor riskmanagement van het bedrijfsleven. In het licht van de toenemende vraag en dynamische blootstelling aan risico’s, moet de cyberverzekeringsmarkt duurzaamheid en functionaliteit waarborgen; zo zullen zich nieuwe capaciteiten ontwikkelen. Als het gaat om systeemrisico’s, moet er een maatschappelijke dialoog worden gevoerd, aangezien het beheer ervan het best mogelijk wordt gemaakt in een effectief publiek-privaat partnerschap. Munich Re is een betrokken partner in deze dialoog.”

click hereom het virtuele rapport en de microsite te bekijken