EU – Transactiecontroles nu beschikbaar in VNAB Sanctiepl@tform

Sinds 28 mei 2016 biedt het Sanctiepl@tform de mogelijkheid om voor de Europese wetgeving de zogenaamde Transactiecontroles uit te voeren. Sanctiewetgeving vereist naast controles op met wie u zaken doet (Customer Due Dilligence) ook controles op de transactie zelf (Transaction Due Dilligence). Er bestaan immers niet alleen sancties tegen personen en entiteiten, maar ook sommige activiteiten, goederen en technologieën kunnen in bepaalde landen gesanctioneerd zijn. Alleen door beide controles te doen voldoet u echt aan de Sanctiewetgeving!

Het Sanctiepl@tform biedt als enige in de markt ondersteuning bij het uitvoeren van deze transactiecontroles. Advocatenkantoor Kennedy Van der Laan heeft alle, voor de verzekeringsbranche relevante, Europese wetgeving in kaart gebracht. Vervolgens heeft de VNAB in samenwerking met Fenêtre Online Solutions dit vertaald in een gebruikersvriendelijke oplossing, waar u als gebruiker efficiënt door de complexe materie wordt geleid. Voor meer info over het Sanctiepl@tform;www.vnab.nl