Eerste editie Introductie Coassurantie branche brand krijgt vervolg

Op initiatief van Cobra1998 en gesteund door de Rotterdamse Beurs Brand Club (RBBC) en Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit (ABBS), is in samenwerking met de VNAB de Introductie Coassurantie Brand ontwikkeld. Hiermee werd beoogd nieuwkomers in de coassurantiemarkt een eerste inzicht te bieden op de betrokken partijen, hun verantwoordelijkheden, doelstellingen en de onderlinge verhoudingen. Op 20 april van dit jaar ging de eerste editie van de Introductie Coassurantie van start in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Nu, ongeveer vier maanden later is deze eerste editie succesvol afgesloten en krijgt het initiatief een vervolg. Na een goede beoordeling van de deelnemers van de Introductie Coassurantie is de VNAB voornemens een vervolg te geven aan de Introductie in 2017. Indien het animo groot blijft zal het zelfs een vast programma worden welke meerdere keren per jaar gegeven kan worden. Daarnaast zal de VNAB onderzoeken of er ook binnen andere branches interesse is in een dergelijk initiatief.

 Aanleiding voor het organiseren van de Introductie Coassurantie is dat de bestuursleden van Cobra1998 constateerden dat nieuwkomers binnen de brandsector regelmatig onvoldoende kennis paraat hebben van de coassurantiemarkt, terwijl het ontbreekt aan een laagdrempelige manier om snel kennis te maken met de markt. Met de ‘Introductie Coassurantie Brand’ is er een mooi programma die dit aanbiedt aan (nieuwe) professionals binnen de brandsector. De Introductie is ontwikkeld en vormgegeven door Rudolf van der Werff (DEKRA Experts) en Martina Smit (Van Steenderen Mainport Lawyers) met ondersteuning van de VNAB. In het programma zijn meerdere partijen betrokken, allen actief op de coassurantiemarkt. Tijdens zeven bijeenkomsten worden de verschillende spelers in het spel van coassurantie belicht, namelijk makelaardij, (inter)nationaal verzekeren, herverzekeren, inspecties en taxaties, (contra-)expertise en advocatuur

Op 31 augustus vond de afsluitende borrel plaats waarbij de deelnemers een certificaat van deelname in ontvangst namen (foto) en waarbij meteen geëvalueerd werd. De deelnemers gaven vooral aan het leerzaam te vinden een kijkje in de keuken te kunnen nemen bij de verschillende partijen werkzaam op de coassurantiemarkt. Ook meldden zij het nuttig te vinden dat zij een netwerk op konden bouwen onder de deelnemers en zijn zij van mening de Introductie Coassurantie laagdrempelig genoeg is voor iedereen. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten aangegeven waar de organiserende partijen mee aan de slag zullen gaan.’