Duitse verzekeraarsorganisatie GDV: “De Klimaatadaptatiewet gaat niet ver genoeg

De verzekeringssector is teleurgesteld over de implementatie van de Klimaatadaptatiewet, die begin juli in werking is getreden. “De wet is slechts een schaduw van het oorspronkelijk veel ambitieuzere wetsontwerp en voldoet ruimschoots aan onze verwachtingen”, zegt GDV-directeur Jörg Asmussen. “Het is de vraag of de gewenste doelen voor het beteugelen van de klimaatcrisis daadwerkelijk kunnen worden bereikt met de beschreven methoden en maatregelen.”

De wet voldoet niet aan het wetsontwerp

De GDV mist vooral het zogenoemde Verslechterungsverbot’, een verbod op verslechtering cq bederf  dat in het conceptwetsvoorstel was opgenomen. Het bepaalt dat degenen die verantwoordelijk zijn voor publieke taken in hun planning en beslissingen fundamenteel alles moeten vermijden dat de gevoeligheid van gebouwen, terreinen en gebieden voor schade aan de negatieve gevolgen van klimaatverandering vergroot. In plaats daarvan bevat de wet volgens de GDV-directeur nu een ‘vereiste om rekening mee te houden’.” Het is nu onder meer voldoende als gebouwen de erkende regels van de techniek volgen, zodat klimaatadaptatie wordt gerealiseerd. Deze regels lopen echter vaak jaren achter op de daadwerkelijke gevaarsituatie. “In onze ogen is de Klimaatadaptatiewet slechts een bot zwaard”, aldus Asmussen. “De kloof tussen de soms dramatische gevolgen van klimaatverandering en de noodzakelijke preventie van en aanpassing aan de gevolgen van het klimaat zal in de toekomst steeds groter worden.”

Een stap in de goede richting

In principe verwelkomt de verzekeringssector het feit dat de Klimaatadaptatiewet nu een bindend kader heeft gecreëerd voor een preventieve klimaatadaptatiestrategie van de federale overheid en voor samenwerking tussen de federale overheid, staten en andere bestuursorganen. “In dit opzicht is deze wet een belangrijke eerste stap in het op een gestructureerde manier aanpakken van de dreiging van de klimaatcrisis op staatsniveau”, zegt Asmussen.