Duitse studie: coassurantiepools leiden in het algemeen tot aanzienlijke efficiencyvoordelen

Coassurantiepools leiden in het algemeen tot efficiencyverbeteringen in de distributie van (schade)verzekeringen. Tot die conclusie komt de Duitse econoom prof. dr. Roman Inderst  van de Universiteit van Frankfurt op basis van een onderzoek dat hij heeft uitgevoerd in opdracht van het Duitse Verbond van Verzekeraars GDV naar de economische effecten van coassurantiepools. Het was de eerste keer dat hiernaar door het GDV onderzoek is gedaan naar deze vorm van risicodeling en –overdracht.

De studie komt tot de conclusie dat coassurantiepools in het algemeen leiden tot aanzienlijke efficiëncyvoordelen vanwege de hoge mate van samenwerking binnen deze vorm van risicofinanciering. Andere methoden van risicodeling, zoals bijvoorbeeld risktransfers of door makelaars geleide pools, kennen volgens de onderzoekers een lager niveau van samenwerking en genereren mede daardoor minder efficiëncyvoordelen dan coassurantiepools.

De Europese Commissie onderzoekt momenteel de wenselijkheid van verlenging van de huidige zogeheten groepsvrijstelling –  Insurance Block Exemption Regulation (IBER)- voor coassurantiepools, die op 31 maart 2017 afloopt. Met het oog hierop zegt de GDV het onderzoek als een constructieve bijdrage aan de discussie te beschouwen. Het rapport kan worden gedownload via de volgende link: http://www.en.gdv.de/wp-content/uploads/2016/04/GDV_Study_Pool_Efficiencies_2016.pdf.