DNB: solide herstel van Nederlandse economie op eigen kracht

De Nederlandse economie herstelt in een solide tempo, met de binnenlandse bestedingen als voornaamste groeimotor. Dit jaar valt de economische groei tijdelijk wat terug, naar 1,5%, daarna trekt deze weer aan, naar 1,9% in 2017 en 2,0% in 2018. Aan het einde van de ramingsperiode ligt het reële bruto binnenlands product (bbp) bijna 7% boven het hoogste niveau van voor de financiële crisis. De aanhoudende inhaalgroei vertaalt zich ook naar de arbeidsmarkt; de werkloosheid daalt van 6,9% van de beroepsbevolking vorig jaar naar 5,7% in 2018. Dat blijkt uit de deze week  gepubliceerde halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB).

Met een reële groei van gemiddeld ruim 2% per jaar in de periode 2016-18 levert de particuliere consumptie de grootste bijdrage aan de economisch groei. Vooral in 2017, wanneer de stijging van het beschikbaar inkomen in 2015 en 2016 tot besteding komt, groeit de consumptie fors (2,9%), de sterkste stijging in 17 jaar. De bedrijfsinvesteringen groeien met gemiddeld ruim 4% per jaar, terwijl de investeringen in woningen ook stevig blijven toenemen, met gemiddeld ruim 6% per jaar.

Loonstijging en inflatie nemen geleidelijk toe 
Het geraamde tempo van de contractloonstijging bij bedrijven kruipt omhoog, van 1,3% in 2015 naar respectievelijk 1,8%, 1,9% en 2,0% in de drie voorspeljaren. Dit hogere groeitempo hangt onder meer samen met de afnemende werkloosheid en de toenemende inflatie. De inflatie (HICP) loopt op van 0,2% in 2016 naar 1,2% in 2017 en 1,7% in 2018. Dat komt doordat een einde komt aan de prijsdalingen van energie en voedingsmiddelen en doordat de productiekosten geleidelijk toenemen. De kerninflatie (HICP exclusief energie en voeding) komt dit jaar naar verwachting uit op 1,0% en stijgt vervolgens naar 1,4% in 2017 en 1,8% in 2018.

De Nederlandse woningmarkt is sinds midden 2013 in een stevig tempo opgeleefd na de diepe val die in 2008 inzette. Hoewel de verschillen nog groot zijn, is het herstel in vrijwel alle regio’s overtuigend ingezet. Sinds het dieptepunt zijn de gemiddelde woningprijzen in totaal met 8,8% gestegen (april 2016). Daarnaast is het verkooptempo snel opgelopen en ligt het aantal woningtransacties in de afgelopen twaalf maanden op 190.000 (april 2016). Dit is vrijwel gelijk aan het aantal transacties in augustus 2008, kort voor het uitbreken van de financiële crisis