Deloitte: “Verzekeraars moeten zich opnieuw uitvinden”

De Nederlandse verzekeringsbranche staat onder zware druk. Het doorvoeren van bezuinigingen is niet genoeg. Verzekeraars moeten zichzelf opnieuw uitvinden om hun plek in de branche zeker te stellen en aldus toekomstbestendig te blijven. Dat stelt Deloitte in haar nieuwe rapport ‘Staying ahead of the game’.

Deloitte formuleert in haar rapport een zevental voorspellingen voor de toekomst van de verzekeringsbranche:

  • Verzekeraars gaan meer gevarieerde producten aanbieden. Door veranderende consumentenbehoeftes ontstaan er kansen voor nieuwe producten voor verzekeraars, zoals cyber insurance;
  • Customer data analytics wordt een kerncompetentie. Verzekeraars hebben toegang tot veel data waarmee ze hun propositie en dienstverlening kunnen verrijken. Blockchain biedt daarbij de mogelijkheid om verzekeringsproducten vergaand te dynamiseren en te personaliseren.
  • De huidige bezuinigingsrondes bij verzekeraars zijn een antwoord op de afnemende vraag naar traditionele verzekeringsproducten. De opkomende technologische mogelijkheden noodzaken niet alleen investeringen in IT, maar ook in andere organisatievormen;
  • Schadeverzekeraars zullen uit markten moeten stappen waar de combined ratio niet verbeterd kan worden.

Andere voorspellingen betreffen de markt voor individuele levensverzekeringen, die zich volgens Deloitte zal beperken tot overlijdensrisicoverzekeringen. Daarnaast worden pensioenen steeds meer een service –propositie en zullen verzekeraars moeten verdienen aan dienstverlening zoals bij PPI en APF proposities. Tot slot verwacht is het volgens het accountancy- en consultancybureau te verwachten dat in de komende jaren verdere consolidatie in de markt zal plaatsvinden.

Digitalisering van de branche

Vijf trends liggen volgens Deloitte aan deze voorspellingen ten grondslag, waaronder de deeleconomie, technologieën zoals artificial intelligence en blockchain, cyberrisico’s en data analytics en sensoring. “Tot nu toe zijn drastische strategiewijzigingen bij de Nederlandse verzekeraars uitgebleven. Maar alleen verreikende en disruptieve innovaties kunnen een duurzaam business model veilig stellen. Verzekeraars die niet langer doen wat de rest doet, maar de focus verleggen naar ontwikkeling van nieuwe proposities zullen uiteindelijk winnen en hun toekomst zeker stellen. Verzekeraars hebben moed nodig,” aldus Marco Vet, partner en insurance expert bij Deloitte.

Het volledige rapport is te downloaden via http://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/financial-services/articles/dutch-insurance-outlook.html.