De Goudse Verzekeringen en verzuimspecialist Sazas gaan samenwerken

De Goudse Verzekeringen en verzuimspecialist Sazas starten een samenwerking. Onderdeel van de overeenkomst is dat De Goudse voor 20% gaat participeren in Sazas, De Goudse en Sazas voeren verkennende gesprekken om het productassortiment van Sazas te verbreden met producten voor onder andere WIA, AOV en Ziektewet Eigen Risico van De Goudse. Ook wordt er gekeken naar het ontwikkelen van gemeenschappelijke arbodiensten.

Samenwerking


“Al vele jaren vormen inkomensverzekeringen een van de belangrijkste pijlers van De Goudse”, aldus Geert Bouwmeester, bestuursvoorzitter van De Goudse. “Het uitgangspunt van de samenwerking is om de positie van beide bedrijven in de verzekeringsmarkt te versterken en het mkb nog beter te kunnen bedienen. De bedrijfscultuur en de waarden van onze bedrijven sluiten goed op elkaar aan, dat is een mooi vertrekpunt. Het partnerschap met Sazas draagt daarnaast bij aan onze strategische ambitie om het aanbod van nicheproposities verder uit te breiden.” aldus Bouwmeester. 

Hans van Bussel, algemeen directeur van Sazas: “Ik ben verheugd over de samenwerking met De Goudse. Sazas, gespecialiseerd in verzuimverzekeringen en in het verlagen en voorkomen van ziekteverzuim in het mkb, is de laatste jaren uitgegroeid tot een zelfstandige organisatie met meer dan 70 man personeel. Door het partnerschap met De Goudse kunnen wij onze distributie verbreden en daarnaast nog meer waarde leveren voor werkgevers en werknemers op het gebied van preventie en re-integratie.” aldus Van Bussel.

In overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst worden verdere financiële details over de transactie niet bekendgemaakt. De participatie vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank.