De eerste EMEA Health Survey:Gezondheidsbeleid in Nederland vaak ver ondermaats

Hoewel het verband tussen gezondheid en presteren op het werk door de overgrote meerderheid van werkgevers (93%) wordt erkend, meet slechts 13% het effect van zijn gezondheidsstrategieën. In internationaal perspectief bezien heeft Nederland te kampen met grote uitdagingen op het gebied van vergrijzing en duurzame inzetbaarheid van personeel. Dat is één van de conclusies uit   de eerste Aon EMEA Health Survey  . In totaal hebben er meer dan 500 bedrijven deelgenomen, waarvan 22 afkomstig uit Nederland.

 
De belangrijkste gezondheids- en welzijnsproblemen komen bij Nederlandse bedrijven vaker voor dan bij bedrijven uit andere landen in de EMEA-regio. Tegelijkertijd doen Nederlandse bedrijven minder om ze aan te pakken. Er is wellicht ook voor ú op bepaalde punten snel winst te behalen op het gebied van gezondheid