De assuradeurensector maakt een sterke ontwikkeling door

In 2023 zijn de inkomsten van MGA’s, MGU’s en Coverholders  wereldwijd gestegen tot ongeveer $ 23,9 miljard. Het gecombineerde marktaandeel van de top vijf groepen is minder dan 20% van de wereldwijde MGA-inkomsten en meer dan 1.650 individuele ondernemingen in deze sector liggen op koers om in 2024 premies van  $ 10 miljoen te overschrijden

Volgens een bijgewerkte rangschikking en analyse van Insuramore (www.insuramore.com/rankings/mgas-mgus/revenues)) bedroeg de waarde van de wereldwijde inkomsten van MGA-, MGU- en coverholdergroepen (ook bekend als groepen met gedelegeerde acceptatiebevoegdheid/assuradeuren) in 2023 ongeveer $ 23,9 miljard USD, waarvan tussen 70% en 75% voor directe zakelijke schadeverzekeringen) en de rest voor directe particuliere schade-, levens- en zorgverzekeringen plus herverzekeringen.

 

De marktwaarde in 2023 betekent een jaarlijkse groei in deze sector van meer dan 20% ten opzichte van 2022, vóór inflatiecorrectie. Dit is bijna het dubbele van het groeipercentage van de wereldwijde verzekeringsmakelaardijsector die, zoals Insuramore op 4 juni 2024 rapporteerde, in 2022 met meer dan 11% in waarde zou zijn gestegen. Bovendien geeft het ook aan dat in 2023 wereldwijd waarschijnlijk meer dan $ 200 miljard aan premies in alle klassen door MGA’s zal zijn geschreven

 

Als geconsolideerde groep stond Brown & Brown in 2023 wereldwijd opnieuw op de eerste plaats in deze arena; het had wereldwijde MGA-inkomsten die ongeveer twee keer zo hoog waren als die van de groep die op de tweede plaats stond, namelijk Amwins. Daarna volgen van de derde naar de vijfde plaats Ryan Specialty Group, TIH – zelf in de eerste helft van 2024 door Truist verkocht aan private equity-eigenaars – en Gallagher.

Gezamenlijk waren de vijf grootste groepen goed voor ongeveer 17,6% van de wereldwijde MGA-inkomsten in 2023, terwijl de overeenkomstige aandelen van de 50 grootste, 100 grootste en 300 grootste groepen respectievelijk 55,4%, 67,5% en 84,4% bedroegen in wat een gefragmenteerde maar zeer dynamische sector blijft. Er zijn wereldwijd ongeveer 3.000 individuele ondernemingen betrokken bij MGA-activiteiten, waarvan er meer dan 1.650 op koers liggen om in 2024 voor meer dan $ 10 miljoen aan premies te schrijven (www.insuramore.com/globalvista).

 

Qua eigendom kunnen 58 van de top 300 groepen in deze sector in 2023 worden geclassificeerd als eigendom van makelaars, 31 als eigendom van verzekeraars en de resterende 211 als onafhankelijk (hoewel veel van deze groepen worden gesteund door private-equityfirma’s). Van de groepen die eigendom zijn van verzekeraars, oordeelt Insuramore dat Munich Re de hoogste inkomsten genereerde uit eigen MGA-activiteiten in 2023, terwijl NSM Insurance Group de grootste onafhankelijke groep was. Wat betreft de locatie van het hoofdkantoor, met in totaal 163 en profiterend van de sterkte van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de meeste andere wereldwijde valuta, waren de meeste MGA-groepen in de top 300 in 2023 gevestigd in de VS, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (42), Canada (16), Nederland (12) en Duitsland (11).

Zoals te verwachten gezien het zeer hoge groeipercentage in de hele sector, hebben bijna alle MGA-groepen hun inkomsten in 2023 zien stijgen en 12 van de top 300 zullen volgens Insuramore hun inkomsten meer dan verdubbeld hebben ten opzichte van 2022, waarbij zowel organische groei als fusies en overnames invloedrijk zijn.

De bredere sector heeft echter gemengde fortuinen gekend met verschillende MGA-ondernemingen die in de afgelopen jaren zijn gestart en die hun activiteiten in 2023 (of de eerste helft van 2024) hebben gestaakt en met een paar activiteitsgebieden die blijkbaar meer concurrerende MGA’s hebben aangetrokken dan ze kunnen ondersteunen. In het kielzog van de sterke vertraging van de groei in de afgelopen maanden, zijn dit waarschijnlijk cyberverzekeringen en ‘leuke’ segmenten met relatief lage toetredingsdrempels zoals cannabis- en huisdierenverzekeringen. Ondanks een paar op zichzelf staande tegenwind, betekent de toenemende vraag naar meer op maat gemaakte en innovatieve verzekeringsdekking, ondersteund door geschikte technologieën, dat de vooruitzichten voor de wereldwijde MGA-markt zeer gunstig blijven.

 

Adfiz voorzitter Roger van der Linden opende de bijeenkomst met een speech waarin hij het had over het immateriële aspect van de waarde van ons advies. “Wij kunnen namelijk veel meer helpen waarmaken dan de buitenwereld beseft”, zo zei hij. “En die té onderbelichte kant van ons vak, daar mogen we best wel wat meer aandacht aan schenken. Want ik weet niet hoe het met u zit, maar voor mij is het juist dát aspect van het financieel adviesvak dat ons beroep zo mooi maakt.”