Cyberverzekeringen: vergelijkbaarheid vraagt aandacht van verzekeraars

Het is moeilijk om cyberverzekeringen onderling te vergelijken, onder meer door complexiteit van het risico en de voorwaarden. Het is van belang dat de sector gezamenlijk bekijkt hoe zij kan bijdragen aan de onderlinge vergelijkbaarheid van het productaanbod. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een verkenning naar de groeiende markt voor cyberverzekeringen.

Onderlinge vergelijkbaarheid is moeilijk

De hoeveelheid cyberrisico’s, zoals bijvoorbeeld ransomware-aanvallen, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De markt voor zakelijke en particuliere cyberverzekeringen gaat naar verwachting groeien. Wij hebben de afgelopen maanden een verkenning uitgevoerd naar deze markt. Hierbij constateren we dat cyberverzekeringen onderling moeilijk te vergelijken zijn. Dit komt door de complexiteit van de voorwaarden, het gebrek aan eenduidige definities van kernbegrippen en dekkingen die niet volledig expliciet zijn gemaakt door verzekeraars. Er is geen sprake van een gedeelde taxonomie rondom cyberincidenten bij verzekeraars.


Duidelijke informatieverstrekking

Cyberverzekeringen zijn complex. Het cyberrisico is veranderlijk, en daarmee noodzakelijkerwijs de verzekering ook. Het is daarom extra van belang dat de informatieverstrekking duidelijk is. Een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de dekking en werking van het product kan hieraan bijdragen. Zo worden klanten en adviseurs in staat gesteld om nu en in de toekomst de juiste risico’s af te dekken en worden voorzienbare teleurstellingen voorkomen.

Oproep voor de sector

De AFM roept de sector op om gezamenlijk te bekijken hoe zij de onderlinge vergelijkbaarheid van het productaanbod kan vergroten. Het internationale speelveld van marktpartijen zorgt hierbij voor een extra uitdaging. Om die reden zullen wij ook internationaal aandacht vragen voor de uitkomsten van deze verkenning (pdf; 195 kB).