Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn (CSDDD) aangenomen

Onlangs hebben het Europees Parlement en de Raad de Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn (CSDDD) aangenomen. De CSDDD geldt voor alle (her)verzekeraars die onder de Solvency II richtlijn vallen en aan bepaalde criteria voldoen.

Het gaat om  de volgende criteria (artikel 2 van de CSDDD).

Voor ondernemingen uit de EU

  • met meer dan 1.000 fte in dienst, inclusief mensen die buiten de standaard arbeidscontracten voor de onderneming werken) en een netto wereldwijde omzet van meer dan € 450 miljoen hebben behaald (gedurende twee opeenvolgende jaren) of
  • de ultieme moeder van een groep zijn, die gezamenlijk aan bovenstaande criteria voldoen of
  • onderneming of moeder zijn van een groep die franchiseovereenkomsten of licentieovereenkomsten in de EU heeft gesloten en voor meer dan € 22.5 miljoen aan royalty’s hebben ontvangen waarbij de netto wereldwijde omzet van de groep (inclusief royalty’s) meer dan € 80 miljoen bedraagt (gedurende twee opeenvolgende jaren).

Voor ondernemingen van buiten de EU

  • die in de EU meer dan € 450 miljoen aan netto omzet hebben behaald (gedurende twee opeenvolgende jaren) of
  • de ultieme moeder zijn van een groep die gezamenlijk aan bovenstaande criteria voldoen of
  • onderneming of moeder zijn van een groep die franchiseovereenkomsten of licentieovereenkomsten in de EU heeft gesloten voor meer dan € 22.5 miljoen aan royalty’s ontvangen in de EU, waarbij de netto omzet van de groep (inclusief royalty’s) in de EU meer dan € 80 miljoen bedraagt  (gedurende twee\ opeenvolgende jaren).

Binnen de reikwijdte van de CSDDD vallen ook gereguleerde financiële ondernemingen, ongeacht hun juridische vorm, die aan bovenstaande eisen voldoen. Dat zijn onder meer (her)verzekeraars die onder de Solvency II-richtlijn vallen en de meeste holdings met (her)verzekeraars (art, 3(1)(a)(iii), CSDDD). De CSDDD geldt dus ook voor onderlingen en coöperatieve verzekeraars vanaf een bepaalde omvang.

De verplichtingen uit de CSDDD voor verzekeraars zijn due diligence verplichtingen (art. 5-7, CSDDD) voor de eigen activiteiten, activiteiten van dochterondernemingen en het upstream deel (recital 26, 61, CSDDD) van hun waardeketen (art. 3(g), CSDDD). De CSDDD geldt  niet voor hun downstream activiteiten. Zij moeten adverse impacts (art. 3(b) – (d), 8-12, CSDDD) afwegen en hun invloed  gebruiken om upstream ondernemingen te verduurzamen.

Klimaattransitieplannen

(Her)verzekeraars moeten klimaattransitieplannen maken (dat geldt ook voor Solvency II en de CSRD, maar de eisen zijn net anders geformuleerd). Wie aan de CSRD-eisen voldoet, voldoet daarmee ook aan de CSDDD-verplichting. Het klimaattransitieplan moet wel elk jaar geëvalueerd worden (art. 22, CSDDD).

Gefaseerde invoering

De richtlijn wordt gefaseerd ingevoerd (art. 37, CSDDD). Dat betekent dat de grootste ondernemingen als eerste aan de regels moeten voldoen.

Omvang onderneming CSDDD geldt vanaf
> 5.000 medewerkers en € > 1,5 mrd. omzet 2027
> 3.000 medewerkers en € > 900 mln. omzet 2028
> 1.000 medewerkers en € > 450 mln. omzet 2029