CFD aangesloten bij Inspraakloket Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  CFD is aangesloten bij het online research platform ‘Ondernemers-denkenmee’. Dit platform is een initiatief van het Ministerie van EZK. Het platform wordt gebruikt als de ‘voelsprieten van EZK’ in de MKB-sector.   CFD vervult de rol van vertegenwoordiger van het MKB, voor assurantie- en financieel advieskantoren. 
 
CFD vindt het belangrijk dat de stem van onze branche gehoord wordt en dat we het ministerie kunnen informeren over de zorgen, ontwikkelingen en ideeën in de markt.

Melden
Zijn er zaken waar je in de praktijk tegenaan loopt en waarvan je vindt dat ze jouw zakelijke relaties of jouzelf als ondernemer belemmeren in de uitoefening van hun of jouw beroep? Meld dit dan via ons Inspraakloket EZK, om zo met elkaar een beter ondernemingsklimaat te creëren.