Buitenlandse verzekeraars in Nederlandse Schademarkt groeien gestaag tot circa 1/3e van de markt

Buitenlandse verzekeraars behaalden in 2023 een marktaandeel van circa 33% in de Nederlandse Schademarkt. De internationalisatie van de Schademarkt bereikte daarmee een nieuw hoogtepunt: in 2019 lag het marktaandeel van buitenlandse verzekeraars nog circa 5% punten lager, zo  blijkt uit het zojuist verschenen Marktrapport Schade 2024 van Baken Adviesgroep.

De internationalisatie van de verzekeringsmarkt speelt zich af in een economische context van inflatie die zorgt voor een hogere schadelast en blijvend hoge kostenratio’s. De bruto combined ratio in de Schademarkt steeg van 96% naar 98%. In de Motor WA branche, die al langer kampt met een slecht resultaat, steeg deze ratio in 2023 zelfs van 105% naar 119%.

Aan de basis van het rapport ligt een uitgebreid onderzoek naar de activiteiten van nationale en internationale verzekeraars in de Nederlandse markt. Op basis van dit onderzoek wordt de totale omvang van de Nederlandse Schademarkt (exclusief Zorg en Inkomen) geschat op € 17,9 miljard waarvan circa € 6 miljard wordt geboekt door buitenlandse verzekeraars. Naast grote gevestigde internationale namen als Allianz en MS Amlin valt op dat er ook steeds meer nieuwe risicodragers de markt betreden en snel weten te groeien.

Dit betekent dat de druk op nationale verzekeraars verder wordt opgevoerd, aldus Daniël Koudijs van Baken Adviesgroep. “Gevestigde spelers in de Nederlandse Schademarkt staan voor forse uitdagingen. Allereerst door factoren zoals inflatie en oplopende materiaal- en personeelskosten neemt de schadelast toe terwijl in het algemeen de bruto kostenratio hoog blijft.” Daarnaast licht Daniël toe dat de internationalisatie waarschijnlijk verder zal toenemen:  “Internationale verzekeraars winnen gestaag marktaandeel en de groeiambities van deze partijen in de Nederlands markt zijn stevig. Daarbovenop zorgt de consolidatie van het intermediair, zowel nationaal als internationaal, voor nog meer druk op de gevestigde verzekeraars.”

Bovendien, benadrukt Daniël: “Naast de al langer bestaande internationale intermediair-platforms, zoals Söderberg, ook Nederlandse intermediair-concerns hun plek, in reactie op de ‘Europeanisering’ van het intermediair. Het is voor de sector cruciaal om dergelijke belangrijke trends ‘achter de cijfers’ steeds te volgen