Britse verzekeraars nemen maatregelen om kosten motorrijtuigenverzekering aan te pakken na premieverhogingen met 25%


 De ABI, het Britse Verbond van Verzekeraars, heeft deze week  een reeks stappen bekendgemaakt die de sector neemt om de stijgende kosten van de motorrijtuigenverzekering aan te pakken. Een en ander volgt op recente forse premieverhogingen in 2023 met gemiddeld een kwart. In samenwerking met haar Consumer Advisory Group zal de ABI onderzoek laten doen naar de haalbaarheid en impact van verschillende sociale maatregelen om huishoudens met een laag inkomen te helpen hun verzekeringskosten te beheersen. 

Daarnaast heeft de ABI een stappenplan gepubliceerd met tien concrete stappen om de verzekeringskosten voor alle bestuurders aan te pakken. Deze stappen zijn een combinatie van acties die de industrie, de overheid of regelgevende instanties kunnen initiëren of verbeteren. Deze omvatten het beschikbaar maken van meer gegevens voor consumenten om te begrijpen welke voertuigen duurder zijn om te verzekeren, een gedifferentieerd rijbewijs om de verkeersveiligheid te verbeteren en het verlagen van de belasting op verzekeringspremies (volledige lijst zie aan het slot van dit artikel). 

Deze acties worden aangekondigd in de aanloop naar de publicatie van de bredere financiële inclusiestrategie van de ABI. Deze is erop gericht consumenten te helpen verzekerings-, beschermings- en langetermijnspaarproducten, die essentieel zijn voor de financiële weerbaarheid van huishoudens, beter te begrijpen en er beter toegang toe te krijgen. De leden van de ABI verbinden zich er ook toe om beter uit te leggen hoe verzekeringspremies worden berekend en welke stappen klanten kunnen nemen om de kosten te verlagen. Dit omvat meer gedetailleerde uitleg bij vernieuwing, maar ook tijdens het hele aankoopproces. De ABI heeft ook haar online advies voor alle verzekeraars en consumenten uitgebreid.

Hoewel autoverzekeringen concurrerend geprijsd zijn, heeft de branche een duidelijke focus om de recente prijspieken te bestrijden.De prijsstijgingen zijn het gevolg van de inflatie van de claimkosten: EY schat dat verzekeraars in 2022 voor elke £1 die aan premies werd betaald, £1,11 aan claims en kosten moesten betalen. Ze schatten nu dat dit cijfer is gestegen tot £ 1,14 in 2023. Het effect van de prijsstijgingen op consumenten is nog verergerd door een vast tarief van verzekeringspremiebelasting (12%) – ingevoerd door de overheid in 1994 (2,5%) en sindsdien sterk gestegen. Assurantiebelasting (IPT) voegt momenteel £67 toe aan de gemiddelde autopolis.

Premium Finance, waarmee consumenten maandelijks kunnen betalen in plaats van in één keer, is een ander aandachtspunt voor de ABI als onderdeel van haar pakket maatregelen om de betaalbaarheid van autoverzekeringen te verbeteren. De ABI is in gesprek met de FCA en haar leden over mogelijke maatregelen van de branche op het gebied van premiefinanciering en overweegt ook hoe zij kan samenwerken met financieringsmaatschappijen en tussenpersonen die buiten de ABI vallen en daarom niet in aanmerking komen voor maatregelen van de branche.

 Mervyn Skeet, directeur van General Insurance Policy, zegt in een toelichting: “We weten dat verzekeringskosten de financiën van huishoudens onder druk zetten, dus we hebben hard gewerkt om oplossingen te vinden. Sommige van deze acties kunnen we snel uitvoeren, voor andere hebben we tijd of hulp nodig van de regelgevende instantie of de Britse overheid. Hoe dan ook, we zullen blijven doen wat we kunnen in het kader van onze nieuwe strategie om consumenten te helpen toegang te krijgen tot producten die een integraal onderdeel vormen van het financiële welzijn en een sleutelrol spelen in de financiële weerbaarheid van het land.”

Naast de betaalbaarheid van autoverzekeringen zal de financiële inclusiestrategie van de ABI ook betrekking hebben op de impact van een slechte gezondheid op d e  financiële zekerheid voor verzekerden  en op de voortdurende inspanningen om ervoor te zorgen dat consumenten het juiste advies krijgen dat ze nodig hebben om hun financiële leven te plannen.

De strategie formaliseert de actie die de ABI al heeft ondernomen om financiële inclusie te bevorderen. De ABI werkte eerder samen met Plain Numbers en daarna met Fairer Finance om bedrijven te ondersteunen bij het ontwikkelen van duidelijkere communicatie. De ABI heeft afgelopen zomer ook een reclamecampagne gelanceerd – Dad comes home – om de rol en werking van verzekeringen uit te leggen en heeft een webhub opgezet met richtlijnen en veelgestelde vragen over motorrijtuigenverzekering. En de betrokkenheid bij pensioenen wordt gestimuleerd met de campagne #PensionAttention, die wordt uitgevoerd in samenwerking met de Pensions and Lifetime Savings Association (PLSA). 

Het 10-puntenplan van de ABI om de verzekeringskosten aan te pakken

  1. Consumenten helpen weloverwogen beslissingen te nemen. De industrie zal meer doen aan transparantie over welke voertuigen duurder zijn om te verzekeren. Door bijvoorbeeld het groepsclassificatiesysteem (dat voertuigen classificeert op basis van risico) beter zichtbaar te maken, kunnen consumenten beter geïnformeerde keuzes maken.
  2. Diefstal van voertuigen bestrijden. De ABI onderzoekt een samenwerking met de politie om te helpen bij het terugvinden van gestolen voertuigen in havens. Er wordt ook samengewerkt met autofabrikanten, de burgemeester van Londen en de National Police Chiefs’ Council om meer manieren te vinden om autodiefstal te voorkomen.
  3. Fraude en onverzekerd rijden aanpakken. Door fraude en onverzekerd rijden te blijven aanpakken, zullen de verzekeringskosten voor gezagsgetrouwe bestuurders dalen.
  4. Verbeter de verkeersveiligheid en de wegeninfrastructuur. Door campagnes, moderne veiligheidsmaatregelen en wegverbetering.
  5. Nieuwe en onervaren bestuurders ondersteunen. Jonge en onervaren bestuurders vormen een groter risico voor zichzelf en andere weggebruikers. Het is bewezen dat de gefaseerde aanpak van het getrapt rijbewijs de veiligheid verbetert.
  6. Verminder de impact van het kortingspercentage voor lichamelijk letsel (PIDR). Het tarief voor grote, ernstige letselschadevergoedingen moet worden herzien, omdat deze kosten doorwerken in de premies.
  7. Doorgaan met whiplashhervorming. De hervormingsprincipes die werden ingevoerd voor whiplash – die redelijke compensatiebedragen vaststelden en de kosten van letselclaims onder controle hielden – moeten worden toegepast op soortgelijke verwondingen (gekneusde knieën, verstuikte enkels enz.).
  8. Pleit voor op veiligheid gerichte voertuigtechnologie. Het verplicht stellen van ondersteunde veiligheidsvoorzieningen in nieuwe auto’s zou bijdragen aan een verbeterde verkeersveiligheid. Naast ondersteunde systemen zouden geautomatiseerde voertuigen een revolutie in de verkeersveiligheid teweeg kunnen brengen, maar alleen als de wetgeving de veiligheid van de gebruiker en het systeem garandeert.
  9. Lagere belasting op verzekeringspremies (IPT). De IPT brengt 67 pond op bij de gemiddelde polis. Het wordt erger naarmate de prijzen stijgen. Het bestraft verantwoorde keuzes.
  10. Ondersteun de reparatiesector. Werk samen met de overheid, autofabrikanten en onafhankelijke monteurs om een robuuste reparatiesector te creëren die een breder scala aan voertuigen kan repareren. Dit zal de concurrentie en de keuze voor klanten vergroten.

Kijk here voor de  roadmap.