Brits verbond wil medio 2019 minimaal 45% vrouwen in managementfuncties

Het Britse Verbond van Verzekeraars ABI heeft recentelijk ‘The Woman in Finance Charter’ ondertekend, een gezamenlijk initiatief van de Britse overheid (HM Treasury) en werkgevers(organisaties) om te bevorderen dat er in de financiële dienstverlening een beter evenwicht komt tussen mannen en vrouwen. Als ondertekenaar van genoemd charter heeft de verzekeraarsorganisatie toegezegd zich sterk te maken voor een 45/55%-verhouding tussen mannen en vrouwen in managementfuncties per medio 2019.

In een toelichting stelt ABI nadrukkelijk dat meer verscheidenheid(diversity) in de verzekeringsbranche allesbehalve een ‘nice to have’ is. “Verbetering van de sectors diversiteit is van vitaal belang voor haar toekomstig succes. Onze ’45-55%’-doelstelling voor 2019 onderstreept onze steun aan een gezonde verhouding tussen mannen en vrouwen binnen managementteams. Het is zaak dat verzekeraars binnen hun organisatie bevorderen.

Om de genoemde 45-55%-target per medio 2019 te kunnen verwezenlijken heeft de verzekeraarsorganisatie ter ondersteuning daarvan zichzelf een viertal doelen gesteld:

·         Bevorderen van de doorstroming van eigen medewerkers bij nieuwe of anderszins vrijkomende managementposities door de kandidatenlijst voor meer dan de helft uit eigen medewerkers te laten bestaan;

·         De long list met kandidaten van recruitmentbureaus voor managementfuncties moet voor de helft uit mannen en vrouwen bestaan;

·         Het bieden van zwangerschaps- en ouderschapsverlof en open staan voor verzoeken tot flexibele arbeidsinzet;

·         Gelijke kansen en mogelijkheden bieden voor mannen en vrouwen op het gebied van training en (persoonlijk) ontwikkeling;

Binnen het ABI-bestuur is Louise Hanson, director of Advocacy, aangesteld als de verantwoordelijke persoon voor het vraagstuk gender diversity and inclusion

·