Brancheorganisaties:  PE als ‘moetje’ staat professionele ontwikkeling in de weg

Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD zijn verbijsterd over de berichtgeving van het stafbureau van CDFD dat zij meer betrokkenheid van de branche had gewenst inzake het Consultatiedocument Conceptadvies PE-commissie CDFD met betrekking tot het vaststellen van de ontwikkelingen 1-4-2017 t/m 31-3-2018. “De branche heeft uitgebreid relevante actualiteiten aangeleverd. Ook hebben de brancheorganisaties fundamentele kritiek gegeven op de intentie van CDFD om tegen toezeggingen van de minister in oude kennis en vaardigheden opnieuw in de toetstermen op te nemen. CDFD lijkt echter een volstrekt eigen koers te varen als het gaat om de PE-examens”, aldus de brancheorganisaties in een gezamenlijke reactie.

De branche zit volgens de vijf organisaties te wachten op een antwoord van CDFD op deze kritiek. “Naar nu blijkt gaat CDFD totaal voorbij aan de inbreng van en het overleg met de branche. Met de reactie van het stafbureau in de media wordt een zorgelijk voorschot genomen op het advies van CDFD aan de minister over de volgende PE-periode. Als CDFD werk wil maken van haar oproep dat PE voor de sector meer moet zijn dan ‘een moetje’, dat het gaat om de beroepseer, dan moet zij zelf met het beroep de dialoog aan willen gaan.”

De brancheorganisaties geven aan nog altijd in overleg te willen over verbetering, en naar de toekomst modernisering, van het systeem. Zodat permanente professionele ontwikkeling niet gefrustreerd wordt door de druk van periodieke herexamens. “CDFD toont opnieuw aan dat gesprek niet te willen. Wij zien ons nu genoodzaakt om rechtstreeks in overleg te treden met het ministerie van Financiën”, aldus de vijf brancheorganisaties.

Nb. De reactie van Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD op het Consultatiedocument Conceptadvies PE-commissie CDFD met betrekking tot het vaststellen van de ontwikkelingen 1-4-2017 t/m 31-3-2018 is te vinden op de site van CDFD: http://www.cdfd.nl/vakbekwaamheid/consultaties/consultatie-ontwikkelingen-2017-van-start