Binnen vijf jaar 20% minder tussenpersonen

In 2020 is het aantal  financiële intermediairs gedaald van 6.880 naar 5.500. Dit voorspelt Baken  Adviesgroep in samenwerking met Adviesbureau  Fred de Jong.  In 2012 werd ook voorspeld dat in 2016 een daling van financiële intermediairs zou plaatsvinden tot 17.000, deze voorspelling kwam uit. Wel neemt de kwaliteit van de overblijvers toe, meldt AM.

Na een nieuwe analyse blijkt dat het aantal intermediairs blijft dalen. Volgens Baken Adviesgroep en Adviesbureau Fred de Jong is dit vooral te wijten aan verschillende technologische ontwikkelingen in de financiële sector. Richting 2020 versnelt de digitalisering, de concurrentie wordt heviger en de markt niet veel groter. De behoefte aan financieel advies blijft maar, de manier waarop financieel advies wordt afgenomen verandert. Met als resultaat dat in het bemiddelingstraject een grote efficiencyslag wordt gemaakt. Dit zorgt volgen Baken Adviesgroep voor minder fysieke advieskantoren en een verdere consolidatie onder financiële intermediairs. Doordat de gestelde eisen aan intermediairs zwaarder zijn geworden, liggen de kosten bovendien ook hoger.

Deze ontwikkelingen zorgen voor nieuwe adviesmodellen, zo stelt Laurens van Graafeiland, oprichter Baken Adviesgroep: “Tegenwoordig heeft 80% van de Nederlanders een smartphone, op deze telefoon worden ook financiële zaken geregeld. Een verzekering kan binnen vijf minuten worden afgesloten. Door de internettechnologie hebben klanten veel meer kennis en informatie beschikbaar, denk maar eens aan vergelijkingssites. Waar voorheen een informatiekloof bestond tussen klant en aanbieder moeten financiële intermediairs nu waarde toevoegen aan hun diensten. Daarbij komt dat bijvoorbeeld zoals Volvo onlangs aankondigde, automaatschappijen in de toekomst zodra een volledig zelfrijdende auto een feit is, de aansprakelijkheid voor ongelukken op zich nemen. Voor intermediairs is het zeer onvoordelig wanneer je een auto kunt kopen inclusief verzekering, dan vervalt hun functie volledig.”

Fred de Jong: “De verdergaande consolidatie in de financieel adviesmarkt zorgt voor minder fysieke adviesplekken, maar de kwaliteit van deze advieskantoren is groter en hun ondernemerschap sterker. De uitdaging voor intermediairs is om bij de survivors te horen in 2020, dat vraagt om inzicht, visie en daadkracht.”

bron AM